PvdA staat voor welwillende Nederlander

PvdA staat voor welwillende Nederlander

Door Job Cohen op 18 november 2011 Delen  

De term ‘hardwerkende Nederlander’ suggereert dat sommige Nederlanders, die
om wat voor reden dan ook niet hard kunnen werken, er niet bij zouden horen.
Daartegenover zou ik ‘welwillende Nederlander’ willen stellen. Iedereen die
welwillend is om iets aan de samenleving bij te dragen, verdient ons respect,
onze waardering en onze steun. De onevenredige bezuinigingen op de sociale
werkplaatsen, de Wajong en de pgb’s zijn daarom een schande voor ons land. Ze
treffen diegenen die van goede wil zijn, maar het moeten hebben van een solidair
georganiseerde samenleving om die wil te kunnen tonen. Naast de eigen
verantwoordelijkheid staat altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid, betoog
ik in de eerste Kerdijk-lezing
(pdf)
, die ik vrijdag
mocht uitspreken.


Kerdijk-lezing
door Job Cohen

Delen: