Jeugdwerkloosheid nog gerichter aanpakken

Jeugdwerkloosheid nog gerichter aanpakken

Jeugdwerkloosheid nog gerichter aanpakken
Foto Flickr / PvdA

Door Roos Vermeij op 26 november 2014 Delen  

Vandaag behandelen we in de Tweede Kamer de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de PvdA staat werk centraal. Voor de zesde maand op rij neemt de werkgelegenheid toe, maar nog steeds zitten veel te veel mensen zonder baan. De aanpak van de jeugdwerkloosheid verdient daarbij extra aandacht. Daarom wordt op initiatief van de PvdA de komende jaren veel geld uitgetrokken om jongeren aan het werk te helpen door extra leerwerkplekken te creĆ«ren en werkgevers te stimuleren jongeren aan te nemen. 

De PvdA wil dat alle jongeren een eerlijke kans krijgen om te participeren op de arbeidsmarkt. Daarom vindt de PvdA dat meer gedaan kan én moet worden om kwetsbare jongeren, zoals migrantenjongeren, te helpen hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Zonder meer focus op de stap naar werk voor jongeren in sociaal-economisch kwetsbare buurten komen we er niet en creëren we meer dan een sociaal probleem. De PvdA ziet de volgende kansen.

Arbeidsmarktvaardigheden
Jongeren moeten meer arbeidsmarktvaardigheden leren. Dat begint bij de basis: hoe solliciteer ik en stel ik mij op tijdens een sollicitatiegesprek, wat verwacht een werkgever van mij, hoe gedraag ik mij en werk ik goed samen met collega’s. Het aanleren van arbeidsmarktvaardigheden op scholen kan een stuk gestructureerder dan tot nu toe is gedaan, bijvoorbeeld door ondernemers op school hier les over te laten geven.

Vakschool in de buurt
In veel buurten waar jongeren opgroeien met sociaal-economische achterstanden is weinig beroepsonderwijs aanwezig. Dat kunnen we veranderen door in te zetten op vestiging van meer vakscholen in sociaal-economisch kwetsbare buurten, zodat we jongeren uit deze buurt opleiden tot vakkrachten en kids uit de buurt op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met vakopleidingen. Een goed voorbeeld is Vakcollege De Hef op Rotterdam Zuid.

Verbind onderwijs en bedrijfsleven in arbeidsmarktregio’s
Overal in het land moeten in arbeidsmarktregio’s werkbedrijven gevormd worden waarin sociale partners en gemeenten gaan samenwerken. Dit biedt de kans om de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in de regio’s te verbeteren door scholen aan te sluiten op deze netwerken van werkgevers en werknemers. Zo kan het gecombineerde bol/bbl traject (eerste deel van de opleiding op school om vervolgens het diploma te behalen bij de werkgever) echt vorm krijgen en kunnen bedrijfsscholen op een goede manier vorm krijgen.

Vandaag sporen wij het kabinet aan om deze kansen te benutten en het maximale te doen om ook deze jongeren de kans te geven de arbeidsmarkt te betreden en zichzelf te ontwikkelen.