Jeugdverblijf moet veilig en gezonde omgeving zijn

Jeugdverblijf moet veilig en gezonde omgeving zijn

Door Keklik Yücel op 25 juni 2015 Delen  

De Partij van de Arbeid heeft het met een aantal andere partijen voor elkaar gekregen dat moskee-internaten en andere jeugdverblijven voortaan wettelijk toezicht krijgen. Dat betekent dat de overheid erop toeziet dat de kinderen die hier doordeweeks slapen, eten en huiswerk maken, opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Belangrijk voor de PvdA, omdat we streven naar een samenleving waarin kinderen met gelijke kansen kunnen opgroeien, we met elkaar leven en werken aan een mooie, gedeelde toekomst.

Deze week is de mooie Wet op de Jeugdverblijven (motie Azmani/Yucel) breed aangenomen in de Tweede Kamer. We hebben de wet behandeld vanuit drie typische PvdA-principes: 1. Bij ons staan de kinderen centraal. 2. We staan voor de vrijheid van ouders om de opvoeding van hun kinderen zelf vorm te geven. 3. We staan pal voor de vrijheid van verenigen.

Dat alles neemt niet weg dat wij onze ogen niet sluiten voor het mono-etnische karakter en het huidige gesloten karakter van deze jeugdverblijven. We blijven opletten of het verblijf van de kinderen in een moskee- internaat niet gaat leiden tot gebrekkige integratie. De ideale situatie is dat kinderen opgroeien bij hun ouders. Gebeurt dat niet, en hebben ouders ervoor gekozen de zorg van hun kinderen langdurig aan derden over te laten, dan hebben wij als overheid een zorgplicht. Met de nieuwe wet nemen wij deze zorgplicht serieus, niet alleen bij scholen of kinderopvang, maar nu ook bij jeugdverblijven – privaat of niet. Daar waar kinderen aan de zorg van derden worden overgelaten, vind ik dat echt van belang. We nemen hiermee de jeugdverblijven minstens zo serieus als andere voorzieningen waar kinderen langdurig weg zijn van hun ouders.

Ik ben blij dat de moskee-internaten bereid waren om mee te werken. Ze richtten onlangs een brancheorganisatie op en leverden hun bijdrage aan een vrijwillig pedagogisch kader. Daarnaast hoop ik dat de moskee-internaten dat zien als aanmoediging om ook in de toekomst de verbinding te blijven zoeken.

Ik hoop dat de moskee-internaten dit zien als aanmoediging om zich te verbinden met de Nederlandse samenleving. In de samenleving die wij nastreven, leven mensen samen met elkaar, niet naast elkaar. In de samenleving die wij nastreven delen we een aantal fundamentele waarden met elkaar ongeacht afkomst: niet discrimineren, de vrijheid om te geloven en om niet te geloven, de gelijke positie van mannen en vrouwen, van homo’s en hetero’s en de vrije meningsuiting.

Daarom ben ik blij dat burgerschap gericht op sociale integratie ook nadrukkelijk onderdeel wordt van het pedagogisch kwaliteitskader in deze nieuwe wet.

Laat ons gezamenlijke doel zijn dat de kinderen zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen in het jeugdverblijf. Kinderen met een open blik naar onze samenleving opgroeien, essentiële waarden delen en daarmee volop kunnen participeren in een mooie gedeelde toekomst!