Jeugdzorg moet ingrijpen bij klachten seksueel misbruik

Jeugdzorg moet ingrijpen bij klachten seksueel misbruik

Door Khadija Arib op 2 november 2011 Delen  

De PvdA vindt het zorgelijk dat de centrale regie binnen
jeugdzorginstellingen ontbreekt om kindermisbruik aan te pakken. Kinderen worden
hierdoor namelijk zeer in gevaar gebracht. Daarom heb ik de minister gevraagd in
te grijpen.

Uit de
uitzending
van Zembla
van 28 oktober 2011 blijkt dat jeugdzorginstellingen klachten van
seksueel misbruik negeren en daarmee kwetsbare kinderen in gevaar brengen.

Daarom heb ik de minister van volksgezondheid de volgende vragen gesteld:

1. Heeft u kennisgenomen van het tv-programma Zembla waaruit bleek dat
jeugdzorginstellingen klachten van seksueel misbruik negeren en daarmee
kwetsbare kinderen ernstig in gevaar brengen? ZEMBLA, ‘Misbruikt onder
toezicht’, 28 oktober 2011.

2. Wat vindt u ervan dat seksueel misbruik van pleegkinderen jarenlang kon
doorgaan zonder dat jeugdzorginstellingen ingrepen?

3. Is het waar dat de pleegouders M., in april 2011 veroordeeld voor
mishandeling en seksueel misbruik van hun pleegkinderen, van diverse
jeugdzorginstellingen door het hele land in tien jaar tijd de
verantwoordelijkheid kregen over in totaal zevenenzeventig kinderen?

4. Was jeugdzorg bekend met de twijfels die bestonden over het pedagogische
klimaat waarin de pleegkinderen opgroeiden en de kwaliteit van zorg die ver
onder de maat was? Zo ja, hoe is het dan toch mogelijk geweest dat die kinderen
daar mochten opgroeien? Zo ja, deelt u dan de mening dat er te weinig is gedaan
me die twijfels?

5. Klopt het dat schoolartsen, vrijwilligers en zelfs slachtoffers vanaf 2002
keer op keer misstanden en signalen van kindermishandeling en seksueel misbruik
meldden bij o.a. het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Zo ja, kunt u
een chronologisch overzicht geven van alle meldingen die in dat verband gedaan
zijn bij de verschillende instanties? Zo ja, deelt u dan de mening dat er sprake
is geweest van falend beleid bij de betrokken autoriteiten en dat kinderen
onnodig in gevaar zijn gebracht?

6. Is het waar dat de meldingen van kindermishandeling en seksueel misbruik
bij het pleeggezin in 2004 voor Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant aanleiding
vormden voor het weghalen van hun kinderen bij het pleeggezin en dat zij toch in
2008 willens en wetens een zesjarig jongetje bij dit gezin heeft geplaatst? Zo
ja, wat is dan nu uw oordeel over de plaatsing van het zesjarig jongetje bij dit
gezin? Zo nee, wat is hieraan niet waar?

7. Is het waar dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant vervolgens heeft nagelaten
om andere jeugdzorginstellingen, die ook kinderen bij de pleegouders hadden
geplaatst, te waarschuwen? Zo ja, deelt u de mening dat daardoor andere kinderen
onnodig in gevaar zijn gebracht? Zo ja, op welke wijze zal Bureau Jeugdzorg
Noord-Brabant ter verantwoording worden geroepen voor het falend optreden?

8. Deelt u de mening dat de centrale regie bij de aanpak van kindermisbruik
ontbreekt waardoor kinderen ernstig in gevaar worden gebracht? Zo ja, welke
maatregelen gaat u treffen om de falende communicatie tussen
jeugdzorginstellingen aan te pakken? Zo nee, hoe verklaart u dat na 2004
jeugdinstellingen uit het hele land onwetend nog tientallen kinderen hebben
geplaatst bij de pleegouders?

9. Bestaat nog steeds het risico dat kinderen die onder toezicht van de
overheid in een pleeggezin of instelling zijn of worden geplaatst niet veilig
zijn? Zo ja, hoe groot acht u dit risico en wat gaat u ertegen doen? Zo nee, hoe
kunt u dit risico uitsluiten?