Jan Vos in het kort

Jan Vos in het kort

Door Jan Vos op 1 augustus 2012 Delen  

In het artikel hieronder stel ik me kort voor.

Opleiding
Historicus, afgestuurd op VN-vredesoperaties. (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Vorige / Huidige baan
12 jaar lang investeerder en ondernemer geweest, drie bedrijven van de grond af opgezet – twee verkocht aan SDU (Staatsdrukkerij en uitgeverij in Den Haag.) in 2008. Van 2005 tot 2011 oprichter en directeur investeringsmaatschappij sociaal en met rendement investeren in kleine bedrijven in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. (Alle aandelen overgedragen aan management in MBO.)

Daarom kandidaat-Kamerlid
Omdat politiek heel belangrijk kan zijn voor mensen, ik hou van mensen. Politiek is prachtig omdat je via veel inkijkjes in de wereld een totaalbeeld krijgt van waar we nu zijn. Als je hard werkt kun je dat plaatje als politicus mooier inkleuren. De Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging, ons hoogste democratische orgaan, tot stand gekomen na een eeuwenlang gevecht voor gelijke rechten, emancipatie en participatie. De vrijheid en verworvenheden die we daardoor hebben gekregen wil ik koesteren en verder dragen.

Ambitie
Ik wil graag meer economische en sociale dynamiek in Nederland, we hebben een lange geschiedenis van sociaal (en minder sociaal) ondernemerschap waardoor ons land een van de  rijkste landen in de wereld is geworden. De verzorgingsstaat is mede daardoor mogelijk geworden en we zullen hard moeten werken om ons land in een spannende en snel veranderende wereld mooi te houden en nog verder te verbeteren.

Concreet wil ik:

1. Een gezonde financieel-economische toekomst voor ons land, we moeten niets verspillen,  onterechte veelverdieners aanpakken, de armsten helpen en ons geld verstandig uitgeven door op nieuwe manieren te investeren in schone energie en arme landen.
2. Iedere Nederlander moet ook echt Nederlander kunnen zijn, met dezelfde kansen en  verantwoordelijkheden. We werken gezamenlijk, niemand discrimineert iemand anders en iedereen moet zich aan de regels van onze rechtsstaat houden. Er zijn belangrijker zaken dan de geboorteplaats van jou of je ouders.
3. We moeten hard werken aan een nog betere samenwerking met andere landen. De Europese Unie en Verenigde Naties zijn soms bureaucratisch en inefficiënt, maar we hebben internationale  samenwerking heel hard nodig in de 21e eeuw. We leven nu meer dan ooit in de wereld, niet alleen in Nederland. De kredietcrisis heeft het nog eens duidelijk  gemaakt, maar in onze natuur was het al veel langer te zien: we moeten internationaal samenwerken, in het belang van iedereen.

Politieke voorbeeld
Benjamin Franklin, wetenschapper, uitvinder, uitgever, diplomaat, politicus. Uitvinder van o.a. de bliksemafleider, bifocale bril, ondernemer met een sociale missie, maar ook publicist en mede-schrijver van de Amerikaanse grondwet en Declaration of Independence. Als homo universalis in de verlichting kon Franklin als geen ander vrijheid en gemeenschapsgevoel bij elkaar brengen en alle registers van politieke invloed bespelen. Lees bijvoorbeeld: Walter Isaacson: Benjamin Franklin, an American Life.

Welke eigenschap (van een ander) waardeer je het meest?
Doorzettingsvermogen.

Politiek voorbeeld
Oprah Winfrey, de verpersoonlijking van niets naar alles met verantwoordelijkheidsgevoel, een bewonderenswaardige openheid en lovenswaardige sociale missie.

Favoriete boek
Hochschild, King Leopold’s Ghost. Waarom democratie zo belangrijk is of hoe een koning de kluit kan belazeren. Hoe massamedia (E.D. Morel) kan worden ingezet om je gelijk te halen, Heart of Darkness als non-fictie geclaimd kan worden, 10 miljoen mensen kunnen worden uitgemoord en voor iedereen die van Afrika, geschiedenis en mooie boeken houdt.

Favoriete plek in Nederland
De Zeeuwse kust, alles wat Nederland zo mooi maakt: wind, polders, dijken, zon en zee.

Citaat
‘Speak softly and carry a big stick.’ President Theodore ‘Teddy’ Roosevelt. Republikein, maar hervormer die aan het begin van de vorige eeuw prachtige grote nationale parken in de VS creëerde als onderdeel van de Conservation Movement. Roosevelt reguleerde te machtige industriëlen en hij won de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij de Russisch-Chinese oorlog beëindigde. Een prachtig voorbeeld voor onze tijd.

Delen: