Acceptatie homoseksuelen blijven aanmoedigen

Acceptatie homoseksuelen blijven aanmoedigen

Door Keklik Yücel op 11 oktober 2013 Delen  

Acceptatie van homoseksuelen in religieuze kringen is vaak een groot probleem. Op deze Coming Out Day wil ik daar speciaal aandacht voor vragen. Om de acceptatie van LHBT’ers verder te stimuleren ga ik minister Bussemaker vragen om jaarlijks het meest aansprekende initiatief op dit gebied in het zonnetje te zetten met een prijs.

De sociale problemen waar homo’s en lesbo’s in religieuze kringen mee te maken krijgen zijn enorm. De sociale druk om je aan de heersende norm aan te passen (de heteronorm) is heel groot. Als je daar niet aan toegeeft kun je soms zelfs worden verstoten door je eigen familie of sociale kring. Dit blijkt niet alleen uit onderzoeken maar ook uit de vele gesprekken die ik als woordvoerder emancipatie met mensen uit deze kringen voer en de verhalen die mij bereiken.

Maar er gebeurt ook veel goeds als het gaat om die acceptatie te bevorderen, ook vanuit deze kringen zelf. Vandaar de oproep aan minister Bussemaker om een jaarlijkse prijs in te stellen. De Partij van de Arbeid maakt zich al jaren sterk om de acceptatie in deze kringen te verbeteren. Ik heb de minister onlangs nog daartoe opgeroepen in het overleg over haar emancipatie-agenda.

Acceptatie begint met het bespreekbaar maken. Daarom ga ik zelf ook de komende tijd in gesprek met jongeren en volwassenen binnen religieuze stromingen in ons land. Open gesprekken, op basis van wederzijds respect. Thema’s die ik aan bod wil laten komen zijn vrijheid en gelijkwaardigheid. Mijn speciale aandacht gaat uit naar gay rolmodellen in deze kringen die een voorbeeldfunctie vervullen voor LHBT’ers.

Ik roep iedereen die zelf ervaringen heeft met hoe het is om als homo, lesbienne, biseksueel of transgender in een religieus milieu op te groeien op om die ervaringen met mij te delen. Alleen door samen het gesprek aan te gaan, én door in gesprek te blijven, komen we verder.