Isla-raffinaderij moet aan milieunormen voldoen

Isla-raffinaderij moet aan milieunormen voldoen

Isla-raffinaderij moet aan milieunormen voldoen
Foto Flickr / globewriter

Door Roelof van Laar op 9 oktober 2015 Delen  

De vervuiling rond de Isla-raffinaderij in Curaçao neemt almaar alarmerender vormen aan. De gezondheid van de bewoners leidt al jaren onder de vervuiling, maar de uitstoot leek af te nemen. Van een afname is echter zeker geen sprake. De Isla maakt Curaçaoënaars ziek. De Partij van de Arbeid heeft minister Plasterk gevraagd om te beginnen met verkennen of Curaçao de Isla echt niet aan haar eigen normen kan houden. De minister heeft dat toegezegd.

Is de politiek op Curaçao, om welke reden dan ook, echt niet in staat haar eigen wetten en regels te handhaven en de Isla te dwingen haar uitstoot te minderen? Gaat de inactiviteit van de Curaçaose politiek zover dat ze haar eigen bevolking laat stikken? De minister heeft toegezegd dat na te vragen en ons binnen drie maanden een brief te sturen. Daarna komt er een apart debat over de Isla. Als blijkt dat Curaçao zelf de Isla niet kan of wil beteugelen, zal de Rijksministerraad moeten beginnen met het voorbereiden van een zogeheten aanwijzing. De inwoners van Curaçao moeten tegen de Isla worden beschermd.

De Isla kwam ter sprake bij de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties. Andere belangrijke toezeggingen die ik kreeg waren:

  • inventarisatie van onterechte sociale en bestuurlijke verschillen tussen Caribisch en Europees Nederland
  • onderzoek naar betaalbare bootverbinding tussen bovenwindse eilanden
  • in kaart brengen staat woningen Caribisch Nederland. We hebben een motie ingediend om de regering te verzoeken hier ook een actieplan aan te koppelen om flink te investeren in de woningen en er zo voor te zorgen dat iedereen in een leefbaar huis woont
  • geen verzet meer van de regering tegen een bindende geschillenregeling

Tot slot heeft de PvdA nog een motie ingediend om het zwangerschapsverlof in Caribisch Nederland te verlengen van 12 naar 16 weken, zoals ook in Europees Nederland (en Curaçao).