Inzetten op aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Inzetten op aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Inzetten op aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
 Foto Flickr / PvdA

Door Tanja Jadnanansing op 24 mei 2016 Delen  

Onze arbeidsmarkt verandert en dat zorgt voor onzekerheid. Ik merk dat zelf ook in gesprekken met jongeren. Afgelopen week mocht ik voor een groep jongeren spreken over de vraag hoe zij hun eigen toekomst zien. Naast mooie plannen over een huisje, boompje, beestje, was er ook bezorgdheid over de vraag of er straks wel voldoende goede banen zijn en of hun opleiding wel aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt die aan het veranderen is. De wijze waarop we daarop inspelen vanuit het onderwijs is cruciaal. Daar ligt een belangrijke rol voor de Partij van de Arbeid.

De grote vraag die wij als de PvdA en de politiek hierbij moeten beantwoorden is: hoe leiden wij jongeren in het beroepsonderwijs op de banen van zowel vandaag als die van morgen? Iedereen, waaronder ook de leerlingen waarmee ik sprak, merkt dat de arbeidsmarkt in een razend tempo verandert en dat daarmee het perspectief op werk en toekomst onoverzichtelijker wordt. Om goed om te gaan met deze veranderingen is het noodzakelijk het onderwijs hierop aan te passen. Ons beroepsonderwijs moet in voldoende mate blijven aansluiten op de behoeften van werkgevers, behoeften die dus ook aan verandering onderhevig zijn.

Gelukkig zie ik daarbij dat er het nodige gebeurt om jongeren dat noodzakelijke perspectief en die kans op werk te bieden. Het stemt mij tevreden en hoopvol dat de minister, regionale overheden en het bedrijfsleven geld vrij hebben gemaakt voor zeventien kansrijke initiatieven om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. mbo-leerlingen, verspreid over het hele land, worden via deze projecten o.a. klaargestoomd voor de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. De ruim 40 miljoen euro die vrijkomt door deze initiatieven gaat onder meer naar projecten in de techniek en zorg en welzijn, verspreid over het hele land. Hierin leren de mbo-studenten omgaan met technieken en methodes die ze de beste kansen helpen bieden op de veranderende arbeidsmarkt.

Ik ben blij met afspraken tussen de minister, regionale overheden en het bedrijfsleven omdat dit een onderdeel is van het antwoord dat we jongeren verschuldigd zijn als ze vragen naar perspectief en kansen op de arbeidsmarkt, als ze vragen hoe hun toekomst eruit gaat zien naast alle veranderingen die ook zij waarnemen. Op deze wijze zorgen we door samenwerking voor die noodzakelijke aansluiting tussen jongeren, hun onderwijs en hun toekomstige werk en nemen we drempels weg.