Invoering gratis schoolboeken

Invoering gratis schoolboeken

Door Marianne Besselink op 23 juni 2009 Delen  

Ik ben blij dat de invoering van gratis schoolboeken goed verloopt: de
meerderheid van middelbare scholen zegt dat ze hierdoor geen noemenswaardige
problemen hebben gekregen. Het is goed om te horen dat de scholen serieus hebben
gekeken naar de noodzakelijke literatuur bij het samenstellen van het lespakket.

De invoering van gratis schoolboeken is goed verlopen. Tweederde van de
middelbare scholen zegt dat ze geen noemenswaardige problemen hebben gekregen
door de invoering van de gratis schoolboeken. Bijna de helft van de scholen
werkt met andere scholen samen en een even groot aantal noemt de nieuwe
werkwijze een prikkel om meer digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. Dat blijkt
uit een inventarisatie door de VO-raad (de sectororganisatie voor het voortgezet
onderwijs) onder 113 scholen.

Gelukkig hebben we ondanks de weerstand van de oppositie en alle
spookverhalen van de leveranciers en uitgevers doorgezet! Natuurlijk kan je
scholen niet met onmogelijke opdrachten opzadelen. Daarom heeft de Tweede Kamer
bij de staatssecretaris ondersteuning voor scholen bij de invoering afgedwongen.
Mede hierdoor is het een succes geworden. Je ziet dat de invoering van gratis
schoolboeken kan leiden tot veel goede ideeën en innovatie. Scholen zijn veel
vrijer in hun keuze voor hun lesmateriaal en kunnen dus ook met nieuw
lesmateriaal aan de slag. Zo werken alle leerlingen van een VMBO-klas in Meppel
met een laptop, grotendeels betaald door de 316 euro van de gratis schoolboeken.
De bijdrage die voor de ouders overbleef is daardoor klein en voor wie dat toch
een probleem was, is er een voorziening getroffen.

Nu ouders niet meer hoeven te betalen voor de schoolboeken is bij 40 procent
van de scholen het pakket goedkoper geworden. Goed dat de prijs daalt, vind ik,
maar ik vind tegelijkertijd dat het schandalig dat de invoering van gratis
schoolboeken hiervoor nodig was. De markt werkt niet altijd naar behoren. Zo
waren schoolboeken hier vele malen duurder dan in bijvoorbeeld Duitsland.

Lees
het onderzoek van de VO-raad >