Investeren in Groningen

Investeren in Groningen

Foto Pixabay / Skitterphoto

Door Henk Nijboer op 19 oktober 2016 Delen  

De verhouding tussen lusten en lasten van de gaswinning in Groningen is de afgelopen decennia ontspoord. Terwijl heel Nederland flink heeft geprofiteerd van de jarenlange opbrengsten, lijden de bewoners in het bevingsgebied aan schades, verliezen sommigen huis en haard en verdrinken anderen in ellenlange procedures. Dat moet stoppen.

De PvdA pleit in haar verkiezingsprogramma dat maandag wordt gepresenteerd voor een investeringsfonds voor Groningen, betaald uit de gasbaten.  Met het fonds willen we investeren in de leefbaarheid van dorpen, werkgelegenheid en een duurzame economie. Zodat we de kosten en de baten eerlijk delen, en we investeren in de toekomst van Groningen.

De gaskraan in Groningen is in de afgelopen kabinetsperiode voor het eerst significant verder dichtgedraaid, om recht te doen aan de veiligheid in het gebied. Ik wil dat de gaswinning in de komende tijd zo snel mogelijk zo ver mogelijk wordt teruggebracht. Dat doen we door de export van gas af te bouwen en de alternatieven voor laagcalorisch gas beter te benutten.

De schadeafhandeling moet bij de NAM worden weggehaald en onder publieke verantwoordelijkheid plaatsvinden. Schade moet ruimhartig worden vergoed en huizen, scholen en monumenten preventief versterkt. Ook moet er onafhankelijk toezicht komen op de gaswinning, om de veiligheid van de Groningers te borgen.

Groningen verdient perspectief.  Eerder al was er onder dit kabinet al een forse investeringsimpuls naar aanleiding van het rapport van de Commissie Meijer, maar er moet meer gebeuren. Daarom stellen we voor om een derde van de opbrengst van de gaswinning te investeren in de regio. Dit fonds wordt voor de helft gebruikt voor investeringen in de regionale leefbaarheid. Groningers mogen hier zelf ideeën voor aandragen. En de andere helft van het fonds investeren we in duurzame energie in Nederland.  En om die plannen zeker te stellen, garandeert het Rijk deze afspraak voor de komende tien jaar. Een forse investering in Groningen en de Groningers dus, zodat we onze welvaart eerlijk verdelen en de regio de steun krijgt die ze verdient.

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word lid