Investeer in veilige schoolomgeving

Investeer in veilige schoolomgeving

Door Mohammed Mohandis op 8 november 2012 Delen  

Pesten is een breed maatschappelijk probleem dat niet van vandaag op morgen is opgelost, maar waarvoor nooit genoeg aandacht kan zijn. Omdat ernstig pestgedrag een goede kennisoverdracht in de weg staat, moeten leraren bijgespijkerd worden om pestgedrag te signaleren. De Partij van de Arbeid wil daarom meer investeren in de kwaliteit van leraren. Toekomstige docenten en schoolleiders moeten tijdens hun opleiding veel meer bagage meekrijgen om pestgedrag te herkennen en om adequaat in te kunnen grijpen. Kinderen hebben namelijk recht op een veilige schoolomgeving.

In het regeerakkoord staat duidelijk dat er op dit gebied een professionaliseringsslag nodig is. Pesten is dan ook een serieus probleem. In sommige gevallen waait het over, maar dit gebeurt lang niet altijd vanzelf. Jongeren kunnen lang na hun schooltijd last hebben van pestgedrag.

Er bestaan veel goede initiatieven om op een nuchtere manier dit probleem aan te pakken. Er zijn scholen die serieus werk maken om pesten op school tegen te gaan, maar helaas bestaan er ook nog scholen die wegkijken terwijl er sprake is van ernstige pesterijen.

Pesten komt behalve op scholen ook voor op de werkvloer en in het verengingsleven. Pesten mogen we niet bagatelliseren, maar moet op scholen veel sneller worden gesignaleerd en aangepakt.

Scholieren moeten daarnaast weerbaar worden gemaakt en goede leraren en schoolleiders doen dat. Slachtoffers van pesterijen op school moeten ergens terecht kunnen. Creëer op school altijd een mogelijkheid voor jongeren om ergens aan te kloppen als zij worden gepest. Een veilige school hoort dan ook vertrouwenspersonen aan te wijzen. Maar ook ouders zullen de ernst van de zaak moeten inzien. Ouders van de jongeren die worden gepest en ouders van de pesters zelf moeten tijdig en beter worden betrokken bij de aanpak.

Er zijn scholen die werken met het programma van de vreedzame school, een concept dat me zeer aanspreekt. Dit concept ziet een school als leefgemeenschap waar kinderen leren omgaan met conflicten en die kinderen weerbaar maakt tegen pestgedrag. Een goede school heeft gekwalificeerde leraren die naast het lesgeven ook oog hebben voor al datgene wat in en rondom een school gebeurt. Zodat kinderen zich volledig kunnen concentreren op het onderwijs.