Integriteit en Erecode, een debat dat nooit eindigt

Integriteit en Erecode, een debat dat nooit eindigt

Door De Redactie op 9 december 2013 Delen  

Het debat over integriteit eindigt nooit. Dat is de kern van het vandaag gepresenteerde rapport van de Werkgroep Integriteit: Integriteit en Erecode, een debat dat nooit eindigt (pdf).

Download het rapport (pdf) >
Download het rapport (html) >

Met het rapport heeft de PvdA een nieuwe Erecode.
Lees de erecode (pdf) >
Lees de erecode (html) >

De werkgroep, onder voorzitterschap van Dorien de Wit, heeft zich het afgelopen jaar in opdracht van het partijbestuur gebogen over de bestaande erecode. Van een partij die eerlijk delen hoog in het vaandel heeft staan mag worden verwacht dat haar vertegenwoordigers daar ook zelf naar handelen. Daarom werd op basis van de kernwaarden van de Partij van de Arbeid – betrokkenheid, geloofwaardigheid, onafhankelijkheid, openheid en verantwoording, respect, soberheid en dienstbaarheid – de erecode opgesteld. Maar in de praktijk bleek deze soms moeilijk toe te passen. Ook was de erecode op sommige onderdelen intussen achterhaald; mede op aandringen van de PvdA zijn wetten, bijvoorbeeld over wachtgeld en topinkomens, aangescherpt en regels strenger gemaakt.

De belangrijkste boodschap van het rapport is dat morele dilemma’s en integriteit nooit helemaal in een code of een handleiding te vangen zijn. Altijd is er een context. Ook moet er oog zijn voor veranderende externe omstandigheden; wetten veranderen en standpunten worden aangescherpt. Daarom is een blijvend gesprek in de partij nodig.

De erecode is een goede leidraad, maar moet altijd gepaard gaan met het bespreekbaar maken van morele dilemma’s. Vertrouwen, niet wantrouwen is daarbij de kern. Er van uitgaan dat mensen naar eer en geweten handelen, maar soms in een probleem verstrikt raken. Leden van de partij moeten elkaar om advies kunnen vragen en de partij moet dat mogelijk maken. Daarin zit de grote winst. Het partijbestuur wil de discussie voortzetten, de bewustwording in de partij vergroten.

Om ook het vervolg in goede banen te leiden wordt een permanente commissie integriteit ingesteld, die het partijbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

De voorgestelde wijzigingen van de erecode zijn besproken in de Verenigingsraad en zijn overgenomen door het partijbestuur. Leden van de werkgroep Integriteit zijn Dorien de Wit (voorzitter), Joop van den Berg, Chris Leeuwe en Herman Tjeenk Willink.

Delen: