Innovatief ondernemerschap stimuleren

Innovatief ondernemerschap stimuleren

Door Judith Merkies op 14 mei 2011 Delen  

De Europese Steve Jobs
en Bill Gates bestaan,
maar waarom kennen we ze niet? Europa is goed in onderzoek, in Einstein. Maar
niet in de commercialisering daarvan. We hebben een kruising van Einstein en
Jobs nodig en we moeten hem of haar in Europa houden. Daarom wil ik maatregelen
nemen om innovatief ondernemerschap te stimuleren. Bijvoorbeeld via een lage
financieringsdrempel voor startende bedrijven, het aanbieden van risicodragend
kapitaal en beperking van de bureaucratie.

Conservatisme en innovatie gaan niet goed samen. Conservatieve partijen
regeren in de meeste EU-lidstaten en het lijkt erop dat rigide bezuinigingen hun
enige antwoord is op de huidige economische crisis. Toch moet Europese lidstaten
hun economieën versterken en tegelijkertijd de maatschappelijke uitdagingen te
lijf gaan. 

In de huidige bezuinigingswoede zijn de budgetten voor onderzoek en innovatie
verlaagd en de financiële stimuleringsmaatregelen teruggebracht. Alleen
Duitsland en Zweden maken hier een positieve uitzondering op. De vraag is
daarom: hoe kan innovatie worden gestimuleerd ondanks deze budgettaire
beperkingen?

Het antwoord is dat innovatie niet alleen een vraag is van financiering, maar
ook van het juiste beleidskader. Dat betekent in de eerste plaats dat bestaande
wetgeving aangepast moet worden. Van een aantal wetten en regels is juist
gebleken dat deze barrières in plaats van stimulerend werken. Daarnaast moeten
er duidelijke keuzes gemaakt worden, in alle beleidsterreinen: bijvoorbeeld een
lage financieringsdrempel voor startende bedrijven, risicodragend kapitaal
aanbieden, ondernemerschap stimuleren in het onderwijs en bureaucratie tot een
minimum beperken.

Innovatievluchtelingen
De vijand van creativiteit is bureaucratie en inflexibiliteit. Sommige
creatievelingen zijn de afgelopen jaren Europa ontvlucht om als
innovatievluchteling hun heil te zoeken in het Amerikaanse Silicon Valley. Deze
‘innovators’ zien simpelweg geen andere oplossing. In Europa worden ze als
mislukkeling beschouwd, omdat zij hoge schulden met zich meedragen. Bij banken
en andere financiers maken ze geen kans meer. In tegenstelling tot de Verenigde
Staten, waar deze ‘innovators’ een warm welkom vinden en een mogelijkheid voor
een nieuwe start.

Europa is het nut vergeten van vallen en opstaan. Veel regels verhinderen dat
starters de mogelijkheid krijgen om opnieuw te beginnen na een eerste mislukte
poging. Ze worden niet beloond voor hun moed, maar juist afgerekend op hun
fouten. Europa moet innovatie en ondernemerschap veel meer durven stimuleren.
Dat kan ook door risicokapitaal aan te bieden, waarmee starters makkelijker
andere leningen kunnen krijgen. Innovatieve MKBs lopen in hun ontwikkelingen in
veel gevallen ver vooruit op beleidsmakers. Het is hoog tijd voor beleidsmakers
om deze snelle ontwikkelingen met slim beleid te ondersteunen.

De Nederlandse en Europese ondersteuningsprogramma´s moeten open staan voor
starters en MKBs, en ieder met een creatief idee. Allereerst moet daarom de
bureaucratische rompslomp verdwijnen wat het moeilijk maakt voor specifiek deze
doelgroepen om de stap te zetten naar Europese ondersteuning. Laat Brussel
beginnen met het opzetten van één toegankelijk loket: een ‘one-stop shop’, waar
ieder innovatief brein terecht kan voor hulp bij het zoeken naar de juiste
ondersteuning en netwerken met potentiële partners. En dat Nederland zich
daarbij aansluit.

Innovatie krijg je niet door beleid alleen, er is ook een cultuuromslag voor
nodig. Daarom moet niet alleen onderzoeksbeleid, maar moeten alle EU-programma´s
worden ingezet op het stimuleren van innovatie. Het gaat niet alleen om
onderzoeks- en innovatiegelden, maar ook de inzet van middelen uit de Europese
Structuurfondsen en Cohesiefonds en het landbouwbudget.

Tot nog toe werd innovatie vooral gezien als een high-tech product, maar
processen of services kunnen ook innovatief zijn. Sociale innovatie zorgt ook
voor groei en welzijn en draagt zelfs voor 75% bij aan het succes van de
technologische vernieuwing. Het gaat om het hebben van een open werkklimaat,
waar geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van medewerkers.

Einstein en Steve Jobs samen
Waarom zouden andere continenten meer visionaire leiders hebben op het gebied
van innovatie en grondstoffen-efficiëntie. Het is tijd dat Europa zichzelf
wakker kust uit haar ‘doornroosje-slaap’. Veel te lang hebben onze industrieën
vastgehouden aan oude methodes, waardoor Europa´s afhankelijkheid van
geïmporteerde grondstoffen niet is afgenomen. Europa´s creatieve en innovatieve
capaciteit moet zich richten op hulpbronnenefficiëntie, juist deze zwakte kan de
kracht worden om economisch voorop te blijven.

De Europese Steve Jobs en Bill Gates bestaan, maar waarom kennen we ze niet?
Er moet een cultuur ontstaan waar uitblinken wordt aangemoedigd en risico´s
nemen, creativiteit en ondernemerschap vanzelfsprekend zijn. Europa is
verantwoordelijk voor vele technologische doorbraken en heeft academische
successen op haar naam staan. Maar tot nu toe zijn het vooral de Amerikanen die
wetenschappelijke doorbraken ook succesvol weten te vertalen naar de markt. We
moeten Einstein en Steve Jobs samenvoegen en deze op Europese bodem weten te
houden. Het is daarom noodzakelijk dat Europa erkent dat iedere burger een
mogelijke ‘innovator’ is. Europa moet zonder omwegen creativiteit stimuleren,
Europa moet de onmogelijke droom durven dromen.

Delen: