Inkomenszekerheid voor zieke werknemer blijft

Inkomenszekerheid voor zieke werknemer blijft

Inkomenszekerheid voor zieke werknemer blijft
Foto Flickr / PvdA

Door Grace Tanamal op 22 mei 2015 Delen  

Gisteren debatteerden wij in de Tweede Kamer over loondoorbetaling bij ziekte. De twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, waar werknemers nu recht op hebben, heeft ertoe geleid dat veel zieke werknemers behouden zijn gebleven voor de arbeidsmarkt en niet afhankelijk zijn geworden van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is winst voor iedereen.

Tijdens het debat heb ik aangegeven dat de PvdA de huidige inkomenszekerheid voor zieke werknemers in stand wil houden. Gelukkig denkt ook een meerderheid van de Kamer er zo over en heeft minister Asscher aangegeven de huidige regeling in stand te houden. De terugkeer naar werk is voor iemand die ziek is belangrijk en moet zo goed en zo snel mogelijk gebeuren waarbij de draagkracht en gezondheid van de werknemer voorop staat. Zieke werknemers moeten de kans krijgen om op een gezonde manier terug te keren naar hun eigen baan tussen hun collega’s of naar ander passend werk.

De PvdA is van mening dat het mogelijk moet zijn om re-integratiemogelijkheden meer en beter in te zetten. Dat zou kunnen door het inzetten van een aantal instrumenten zoals de no-riskpolis en het vooruit halen van de SFB (Structureel Functionele Beperking) status. Met name de werknemers in de bouwsector kunnen hiermee gebaat zijn omdat zij op deze wijze sneller van werk naar werk kunnen worden geholpen.  Dat neemt niet weg dat de PvdA ook goed heeft geluisterd naar met name de kleine werkgevers. De loondoorbetaling bij ziekte kan voor hen een reden zijn om voorzichtig te zijn met het aannemen van nieuwe mensen.

De PvdA heeft oog voor deze problemen en heeft aan de minister gevraagd om met een plan te komen om deze kleine werkgevers tegemoet te komen als het gaat om de verplichtingen die zij hebben op het gebied van de loondoorbetaling bij ziekte. Minister Asscher heeft toegezegd om dit plan zo snel mogelijk aan de Kamer voor te leggen. Ik heb aangegeven dat wat de PvdA betreft voorop moet staan dat dit niet ten koste gaat van werkgelegenheid, de inkomenszekerheid van zieke werknemers en dat de re-integratie kansen overeind moeten blijven. Dat is tenslotte ook het succes van de twee jaar loondoorbetaling.

Tot slot heb ik benadrukt dat we een grote groep werkers hebben die niet verzekerd zijn, de ZZP-ers. Ook voor deze groep moet een collectieve verzekering komen. De PvdA wil graag dat de minister dit meeneemt in zijn voorstellen.

Delen: