Villabelasting alsnog invoeren

Villabelasting alsnog invoeren

Door Ed Groot op 25 februari 2011 Delen  

De villabelasting kan alsnog worden ingevoerd. Dat is het plan van een groot
deel van de oppositie in de Tweede Kamer. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie
zullen samen een initiatiefwetsontwerp daartoe indienen. In een tijd waarin
middeninkomens en lagere inkomens wordt gevraagd in te leveren, waarin de kosten
van huren en zorg stijgen, waarin de salarissen van leraren en politieagenten
worden bevroren, is het niet meer dan redelijk dat de eigenaren van een villa
wordt gevraagd ook een bijdrage te leveren. Wij verwachten dan ook brede steun
voor dit voorstel te vinden.

Het wetsontwerp zal in essentie hetzelfde zijn als het voorstel dat Jan Kees
de Jager indiende toen hij staatssecretaris van Financiën was in het vorige
kabinet, en dat hij onlangs als minister heeft ingetrokken.

Destijds onderbouwde De Jager het voorstel als volgt: ‘Het kabinet heeft met
de maatregel ook een bijdrage willen vragen van hogere inkomens c.q.
meer-vermogenden aan de lange-termijn houdbaarheid van de collectieve
voorzieningen’. Die motivatie geldt volgens collega-Kamerleden Ewout Irrgang
(SP), Bruno Braakhuis (GL), Arie Slob (CU) en voor mij onverminderd.

De maatregel behelst het niet langer indexeren van de voor de schijf voor het
hoogste eigenwoningforfait geldende ondergrens van 1,01 miljoen Euro. Onder die
schijfgrens geldt het lagere tarief van 0,55%, erboven 2,35%.

Door de maatregel komen huizen met een getaxeerde WOZ-waarde rond een miljoen
voor een deel in het hogere tarief. De maatregel raakt uitsluitend het hoogste
woningsegment.

Delen: