Initiatiefwet oppositie tegen impasse openbaar vervoer grote steden

Initiatiefwet oppositie tegen impasse openbaar vervoer grote steden

Door Jacques Monasch op 29 juni 2011 Delen  

PvdA, SP, D66 en GroenLinks hebben woensdag een initiatiefwetsvoorstel gepresenteerd voor goed openbaar vervoer in de grote steden. Met deze wet wordt het voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mogelijk hun eigen vervoersbedrijf te behouden. Het kabinet schrijft een verplichte aanbesteding voor, waardoor de publieke vervoersbedrijven GVB, RET en HTM verkocht dreigen te worden. Het personeel van de stadsvervoerders verzet zich fel tegen de verplichte aanbesteding en de bezuiniging van 120 miljoen. Ons wetsvoorstel biedt een oplossing om uit de impasse te komen. Ook woensdag voeren de vervoerders en FNV Bondgenoten weer actie op ’t Plein in Den Haag. Net als bij eerdere acties ben ik van de partij.

Lees het voorontwerp voor onze wet (pdf) >
Lees de zogeheten memorie van toelichting (pdf) >

Waar minister Schultz in oktober nog beweerde dat met de verplichte aanbesteding 120 miljoen kon worden bespaard, geeft zij nu toe dat dit niet kan. Het aanbesteden lijkt voor haar een doel op zich, terwijl de drie VVD-wethouders Amsterdam, Rotterdam en Den Haag daar anders over denken. Zij willen niet aanbesteden. Het wetsvoorstel geeft hen de vrijheid een eigen afweging te maken.

Hoewel de minister vindt dat al het openbaar vervoer decentraal moet worden geregeld, vertrouwt ze haar eigen wethouders blijkbaar niet daar uitvoering aan te geven.

De initiatiefwet biedt de coalitiepartijen én gedoogpartner PVV de kans een eind te maken aan de onzekerheid en dreigende kaalslag. Het geeft gemeentes de mogelijkheid te kiezen tussen een eigen vervoersbedrijf of aanbesteding. Dit sluit aan bij het eerdere standpunt van de PVV. De oppositie verwacht dan ook steun van de PVV, waardoor er een meerderheid ontstaat in de Tweede Kamer.