Verwesterde jongeren horen hier thuis

Verwesterde jongeren horen hier thuis

Door Hans Spekman op 27 april 2011 Delen  

Als je langer dan acht jaar in Nederland woont en in ons land geworteld bent
geraakt, dan hoor je hier thuis. En moet je, als het lange verblijf mede aan de
overheid is te wijten,
wat
mij betreft
een verblijfsvergunning krijgen. Dat zou moeten gelden voor álle
minderjarige kinderen, uit álle landen. Nog voor de zomer stuur ik hierover
samen met de ChristenUnie een initiatiefwet naar de Tweede Kamer. De Kamer
debatteert
vanavond
over de positie van verwesterde Afghaanse meisjes in Nederland.

Verwesterde meisjes uit Afghanistan verdienen een plek in Nederland. In
de
veelbesproken zaak van de Afghaanse Sahar
heb ik me daar heel hard voor
ingezet.  Ik vind namelijk dat een meisje als Sahar eigen rechten heeft. Om als
kind, opgegroeid in Nederland, hier haar toekomst te houden. Zij is Nederlands,
denkt Nederlands, spreekt Nederlands. Ook al had haar familie nog geen recht op
asiel; als het de overheid niet lukt om procedures binnen tien jaar af te
ronden, mag een kind daar niet de dupe van worden.

Gelukkig heeft minister Leers voor verwesterde Afghaanse meisjes tussen de 10
en 18 jaar inmiddels een oplossing bedacht. Ik vind dit alleen lang niet genoeg.
En ik wil ook dat we de minderjarige Afghaanse jongetjes niet vergeten. De
minister gaat daar te makkelijk aan voorbij. Ik wil de minister met
een
motie
dwingen om met hen meer rekening te houden.