Initiatiefwet: laat minderjarige asielzoekers na 8 jaar blijven

Initiatiefwet: laat minderjarige asielzoekers na 8 jaar blijven

Door Hans Spekman op 25 oktober 2011 Delen  

De PvdA vindt dat kinderen van asielzoekers die door een fout van de overheid langer dan acht jaar in de procedure zitten een verblijfsvergunning moeten krijgen. Hierover heb ik samen met de ChristenUnie een initiatiefwet (pdf) voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Deze wet kiest principieel voor het belang van kinderen. Zij mogen niet meer de dupe worden van een falende overheid. Het is te gek voor woorden dat we als Nederland kinderen uitzetten die hier volledig thuis zijn. Kijk naar Sahar. Kijk naar Mauro. Deze wet moet daar zo veel mogelijk een eind aan maken.

Kinderen van asielzoekers die langer dan acht jaar in Nederland verblijven mogen volgens deze wet niet meer uitgezet worden als de overheid zelf fouten heeft gemaakt in de procedure. Hiermee krijgen rechten van een kind een plaats in het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Eindelijk.

Ik vecht in de Tweede Kamer al lang voor de belangen van in Nederland gewortelde kinderen van asielzoekers. De uitzettingen van dit soort kinderen zijn vreselijk en onverteerbaar. In 2010 maakte ik samen met Ed Anker van de CU al een motie voor gewortelde kinderen, die in de Kamer werd aangenomen. Helaas voert minister Leers die motie niet uit. Nu zet de PvdA het onderwerp opnieuw op de agenda, in de hoop dat deze wet uiteindelijk wel op een meerderheid kan rekenen.

De wet stelt een aantal voorwaarden op basis waarvan een asielkind in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning. Het kind mag niet ouder zijn dan 20 jaar en moet tijdens de minderjarigheid minimaal acht jaar in Nederland hebben verbleven. Het kind moet behoren tot het gezin van een asielzoeker dat zich tijdens de acht jaar verblijf niet aan het toezicht van de overheid mag hebben onttrokken. Dat is zo als het gezin van het kind een vergunning heeft, in procedure is of met terugkeer bezig is. Verder moet de overheid door bijvoorbeeld een onjuist of te laat besluit hebben bijgedragen aan het lange verblijf. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen geldt een verblijfstermijn van vijf jaar gedurende de minderjarigheid.

Deze wet kiest principieel voor de eigen belangen van kinderen. Zij mogen niet meer de dupe worden van een falende overheid. Het is te gek voor woorden dat we als Nederland kinderen uitzetten die hier volledig thuis zijn. Kijk naar Sahar. Kijk naar Mauro. Deze wet moet daar zoveel mogelijk een eind aan maken.

Ik hoop op een meerderheid in de Kamer, waardoor de wet zo snel mogelijk in werking treedt. Er is veel steun in de samenleving, dus ik ben niet pessimistisch. Mensen voelen aan dat dit redelijk is. We hebben heel zorgvuldig voorwaarden gesteld, zodat we risico’s op aanzuigende werking en doorprocederen beperken. Ik ga mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk steun te verzamelen. Elke hulp daarbij is welkom.

PvdA_Spekman en Voordewind_Voorstel Van Wet Van Tot Wijziging Van de Vreemdelingenwet 2000 Houdende Verster…