Initiatiefnota private equity

Initiatiefnota private equity

Initiatiefnota private equity
Foto stock.xchng / StarLight

Door Henk Nijboer op 24 september 2015 Delen  

De initiatiefnota van de PvdA over het aan banden leggen van private equity heeft heel wat tongen losgemaakt, niet alleen in Nederland, maar tot de Wall Street Journal aan toe. Lees hier het opiniestuk van Henk Nijboer dat vanochtend in het Dagblad van het Noorden stond.

De Amerikaanse zakenkrant meldde dat de NVP, de belangenvereniging van private equity partijen, het nodig vond om de politieke zwaargewicht Annemarie Jorritsma in stelling te brengen om het naderende onheil te keren. Jorritsma stelde bij haar aantreden als voorzitter van de NVP dat ‘sommige politici en media participatiemaatschappijen onterecht wegzetten als instellingen die bedrijven opkopen en opknippen en/of kaalplukken’. Wij voelen ons hierdoor aangesproken en gaan graag het debat aan.

Allereerst, ook wij erkennen de belangrijke rol van private investeerders in onze economie, zeker in een tijd waarin banken het laten afweten. Maar private equity wordt ook misbruikt door partijen die zich totaal niet interesseren voor de producten van de bedrijven die ze opkopen en ook niet voor de mensen die er werken. Te vaak is geen sprake van werkelijke diepte investeringen. Te vaak worden van te voren door middel van fiscale constructies de risico’s afgewenteld op de belastingbetaler. En te vaak wordt de overname uiteindelijk betaald door het overgenomen bedrijf zelf, met medewerking van de bestuurders die na de overname zelf ook aandeelhouder worden. Het resultaat is dan dat bedrijven leeggetrokken worden en in ontredderde staat achterblijven, waardoor zij alsnog op eigen kracht moeten zien te overleven in een moeilijke markt. Bekende voorbeelden zijn Apax (NRC en Volkskrant), Van Gansewinkel, Attero, Estro en V&D. Maar ook ons eigen Aldel viel aan een private equity investeerder ten prooi. Medewerkers ondervonden daarvan de bijbehorende onzekerheid en ellende en (publieke) medefinanciers bleven berooid achter. Hier mogen we onze ogen niet voor sluiten. Duizenden werknemers zijn inmiddels de dupe geworden van roekeloze opkopers.

De PvdA wil onze bedrijven en werknemers beschermen tegen deze uitwassen van private equity. Tegenover het oprukkende Angelsaksische model dat alle macht toedeelt aan de aandeelhouders pleiten wij voor herwaardering van het Rijnlandse sociaaleconomische model. De Rijnlandse traditie heeft ons namelijk veel goeds gebracht. Een samenleving met een actieve overheid, met een maatschappelijk middenveld dat zich roert én met een belangrijke rol voor het bedrijfsleven, voor ondernemerschap. Een economie waarin bedrijven meer doen dan cash pompen richting aandeelhouders. Een bedrijf heeft bestaansrecht door zijn klanten, zijn werknemers en vervult een rol in de samenleving. En is vervolgens uiteraard ook van waarde voor zijn aandeelhouders. In die volgorde.

Om te komen tot meer gezonde verhoudingen heeft de PvdA een initiatiefnota gepresenteerd om de excessen van private equity in te dammen. De NVP reageerde als door een wesp gestoken en noemt de voorstellen ‘een populistische aanval op de sector’. Een inhoudelijke reactie zou een zinvollere bijdrage aan het debat zijn geweest, maar bleef helaas achterwege.

Waar gaat het ons concreet om? Ten eerste moet de fiscale wetgeving worden aangescherpt, zodat excessieve schuldfinanciering niet meer door de belastingbetaler wordt gesubsidieerd. Ten tweede moet er een einde worden gemaakt aan het leegtrekken van bedrijven via superdividenden en het uithollen van balansen door het volpompen met vreemd vermogen. Ten derde moet het werknemersbelang beter beschermd worden. Daarom wil de PvdA werknemers een betere informatiepositie bij de accountant en meer rechten geven. Ook dat past in onze Rijnlandse traditie. Ten vierde moet er veel meer transparantie komen over de kosten die private equityfondsen doorberekenen aan bijvoorbeeld onze pensioenfondsen. Zo is PGGM, de beheerder van pensioenen van mensen in de zorg, vele honderden miljoenen aan pensioengeld kwijt aan private equity. Dat is heel veel geld. De PvdA vindt een dergelijke beloning niet meer in verhouding staan tot de prestaties die de private equity partijen leveren en de risico’s die zij feitelijk lopen. In totaal gaat het om twaalf concrete voorstellen. We horen graag waarom die ertoe zouden leiden dat dat investeerders Nederland gaan mijden en veel banen verloren zouden gaan. Wij denken dat het tegendeel waar is, want noch bedrijven noch de belastingbetaler wordt rijker van superdividenden en fiscale constructies. Investeringen in groei blijven welkom, maar wel binnen onze Rijnlandse traditie.

 

Delen: