Inbreuk op internetvrijheid is onacceptabel

Inbreuk op internetvrijheid is onacceptabel

Door Jeroen Recourt op 22 oktober 2013 Delen  

Het is onacceptabel dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA op grote schaal telefoonverkeer in Nederland heeft afgetapt. Zulke praktijken verwacht je misschien in China of Noord-Korea, maar niet door de Verenigde Staten, ‘beschermer van het vrije westen’. Deze onthullingen moeten aanleiding zijn de balans tussen privacy en bescherming van burgers weer te herstellen in het voordeel van privacy. Ons uitgangspunt is en blijft internetvrijheid. In een alsmaar toenemende digitale wereld is ongeoorloofde en massale beperking hiervan ook een beperking van onze vrijheid. Ik zou graag zien dat het kabinet zich hierover harder uitspreekt tegen de VS.

Het is verboden om brieven van anderen te openen, en dat geldt net zo goed voor e-mails en het beluisteren van telefoongesprekken. Een uitzondering is wanneer de veiligheid in het geding is. In zulke gevallen moet de rechter wel vooraf toetsen of gericht toegang tot internet mogelijk is. Deze regels worden in Nederland goed nageleefd, maar we zijn mede afhankelijk van internationale spelregels en een internationaal speelveld. Techniek reikt verder dan landsgrenzen. We zullen dan ook een Europese vuist moeten maken om misbruik van dataverkeer tegen te gaan.

Een oplossing zou kunnen zijn om als overheid een veilige infrastructuur aan te bieden waar al ons telefoon- en internetverkeer op kan draaien. Door gegevens op te slaan op servers die fysiek in Nederland en Europa staan kunnen gegevens moeilijker worden afgetapt.

Onze overheid en de EU moeten pal staan voor onze vrijheid. Dit is naast veiligheid een klassieke overheidstaak, die ook gaat over onze vrijheid op internet. Ik verwacht dat de regering die taak met meer voortvarendheid op zich neemt.