Inbreng Samsom debat verkiezingsuitslag

Inbreng Samsom debat verkiezingsuitslag

Door De Redactie op 20 september 2012 Delen  

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag met verkenner Henk Kamp over de verkiezingsuitslag. Lees verder voor de integrale inbreng van Diederik Samsom.

Inbreng Diederik Samsom – debat verkenning kabinetsformatie

-gesproken woord geldt-

Meneer de voorzitter!

‘Met kracht en vertrouwen samen werken aan herstel’, zo luidde de cruciale zin uit de troonrede van eergisteren.

Die ene zin is me zeer goed bijgebleven. Gezamenlijk werken aan herstel. De troonrede was dit jaar vooral een dringende opdracht aan de politiek. En met reden. Na 10 jaar met daarin 5 verkiezingen en beland in een slepende economische crisis die maar niet wil overgaan, heeft Nederland dringend behoefte aan een politiek die elkaar de hand reikt en verschillen overbrugt en samenwerkt voor een sterker en socialer Nederland. Deze tijd vraagt niet om polarisatie maar om verbondenheid. Geen verdeeldheid, maar eenheid. Geen mensen naar de mond praten, maar eerlijk vertellen welke moeilijke beslissingen er voor ons liggen.

Samenwerken voor een sterker en socialer Nederland was ook de inzet van de Partij van de Arbeid tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. Een campagne die na een heftige dynamiek uiteindelijk een uitgesproken uitslag opleverde. De gevreesde versplintering bleef grotendeels uit. Twee partijen wonnen flink: de PvdA en de VVD. Twee partijen met nogal verschillende politieke visies maar met een gedeeld gevoel van urgentie en verantwoordelijkheidsbesef over de noodzaak dit land snel een stabiel kabinet te bezorgen.

Dat gevoel van urgentie en de nieuwe samenstelling van de Kamer hebben de inzet van de PvdA bepaald in de gesprekken met verkenner Kamp.

De PvdA heeft gezien de uitslag van de verkiezingen geadviseerd tot een onderzoek op zo kort mogelijke termijn naar een kabinet waarvan VVD en PvdA de kern vormen als grootste fracties en grootste winnaars. Ik heb daarbij aangegeven, dat indien andere fracties bij het onderzoek naar de vorming van een stabiel kabinet betrokken zouden moeten worden – ik kon en wilde dat niet uitsluiten indien daar sterke wensen voor zouden zijn bij andere partijen – daar in ieder geval ook de SP-fractie bij betrokken zou moeten worden.

Voor deze optie ontbrak echter -zoals valt te lezen in het verslag van de heer Kamp– het noodzakelijke draagvlak in de Tweede Kamer. Geen enkele andere partij voelde de noodzaak om zich bij de PvdA en VVD te voegen.

Ook andere opties konden om verschillende redenen niet op voldoende draagvlak rekenen of werden in het geheel uitgesloten.

De duidelijke uitslag van de verkiezingen is dus gevolgd door een duidelijk advies van de verkenner aan de Kamer: start een onderzoek naar de vorming van de stabiel kabinet van VVD en PvdA. En maak daarbij verantwoorde haast.

Voorzitter,
het zal gezien ons eigen inbreng bij de verkenner en die van de andere fracties, niemand verbazen dat wij dat advies van harte onderschrijven. De PvdA is verheugd met de beschikbaarheid van de heer Bos en de heer Kamp als informateurs en heeft er gezien de gesprekken tot nu toe bij de verkenner, gezamenlijk en apart, veel vertrouwen in dat dit onderzoek onder leiding van deze informateurs kan leiden tot een stabiel kabinet waarmee Nederland uiteindelijk – er wachten nog lastige jaren – sterker en socialer de moeilijke periode achter zich kan laten en een mooie toekomst tegemoet gaat.

Hoe ziet dat akkoord er dan uit? Zoals ik tijdens het slotdebat van de campagne al tegen mevrouw van Lieshout zei: in Nederland zijn garanties op specifieke maatregelen vooraf niet te geven. Omdat wij een coalitieland zijn. Maar ook omdat niemand precies weet wat er de komende weken, maanden of jaren nog gebeurt. Welke wending de Eurocrisis nog zal nemen. Wat ik wel kan garanderen, is dat de PvdA altijd zal vasthouden aan haar kompas. Eerlijk delen, en vooruitgang mogelijk maken.

Met dat kompas gaan wij met vertrouwen de volgende fase in.

Dank u wel.

Delen: