Herstel vertrouwen en tref noodzakelijke maatregelen eurocrisis

Herstel vertrouwen en tref noodzakelijke maatregelen eurocrisis

Door Job Cohen op 17 augustus 2011 Delen  

De regering
heeft
eindelijk toegegeven
dat er bij de behandeling in de Tweede Kamer van het
steunpakket voor Griekenland een onvolledig beeld is geschetst en dat de
bijdrage van de private sector kleiner is dan eerder voorgespiegeld. Van de
regering verwacht ik nu dat zij er alles aan zal doen om het vertrouwen te
herstellen. Door steeds een eerlijk en volledig verhaal te vertellen over de
crisis en de maatregelen die worden genomen, óók als dat verhaal politiek even
niet zo goed uitkomt. Laat de les voor de regering zijn dat zij voortaan meteen
en in volle openheid het hele verhaal vertelt.

De crisis in de Eurozone is nog lang niet voorbij. Er moet een oplossing
komen, niets doen is geen optie. De PvdA is bereid het noodzakelijke te doen om
de Euro overeind te houden. Dit zal een lastige weg zijn, maar we zullen samen
die weg op moeten gaan. Klik op ‘lees verder’ voor mijn integrale spreektekst
tijdens het debat over het
steunpakket voor Griekenland
.

Inbreng Job Cohen, debat cijfers Grieks steunpakket, gesproken woord
geldt.

Voorzitter,
Er is een crisis gaande van ongekende omvang in de Eurozone en in Nederland
heerst al weken verwarring over de uitkomst van de Eurotop van 21 juli. Het gaat
over miljarden, over het enorme belang voor ons land om zo snel mogelijk
stabiliteit in de Eurozone te brengen en over het vermogen van deze regering om
daar leiding aan te geven. En het gaat over vertrouwen. Het vertrouwen dat de
regering het parlement het hele verhaal vertelt, de mensen in het land het hele
verhaal vertelt, en de markten verzekert dat er hoe dan ook een oplossing
gevonden zal worden. Dit vertrouwen is essentieel om de crisis te bedwingen en
stabiliteit in de Eurozone terug te brengen. Door telkens de steunpakketten
kleiner af te schilderen dan ze bleken te zijn, heeft deze regering het
vertrouwen geschaad. In de brief van de Jager vandaag geeft de regering
eindelijk toe dat er bij de behandeling in de Tweede Kamer van het steunpakket
een onvolledig beeld is geschetst en dat de bijdrage van de private sector
kleiner is dan eerder voorgespiegeld.

Van de regering verwacht ik nu dat zij er alles aan zal doen om het
vertrouwen te herstellen. Door steeds een eerlijk en volledig verhaal te
vertellen over de crisis en de maatregelen die worden genomen, óók als dat
verhaal politiek even niet zo goed uitkomt. Laat de les voor de regering zijn
dat zij voortaan meteen en in volle openheid het hele verhaal vertelt.

Voorzitter,
De crisis in de Eurozone is nog lang niet voorbij. Er moet een oplossing komen,
niets doen is geen optie. De PvdA is bereid het noodzakelijke te doen om de Euro
overeind te houden. Dit zal een lastige weg zijn, maar we zullen samen die weg
op moeten gaan.

Gisteren hebben Merkel en Sarkozy gezocht naar een structurele oplossing. Wat
hun plannen concreet behelzen, is nog onvoldoende duidelijk: komt er een
praatclub bij, of een gezelschap met bevoegdheden en welke dan precies?

Voor de PvdA staat voorop dat de begrotingsdiscipline in de Eurozone veel
sterker afgedwongen moeten worden. Het waarborgen van de begrotingsdiscipline
binnen de Eurozone is een voorwaarde voor elke structurele oplossing. Dat
betekent meer controle en sancties op Europees niveau en dat geldt natuurlijk
niet alleen voor de landen die nu in de problemen zitten, maar ook voor
Nederland. Het baart me zorgen als ik de premier vervolgens hoor zeggen dat
Nederland hiermee absoluut geen bevoegdheden overdraagt. De Minister President
spreekt zich uit voor overdracht van bevoegdheden naar Europa, maar Nederland
raakt echt geen bevoegdheden kwijt. Dat is weer een half verhaal, geen eerlijk
verhaal. Een rechtstreeks gevolg van een morrende achterban in de VVD en een
coalitiepartner die niet wil doen wat echt nodig is in deze crisis.

Voorzitter,
het zijn de Nederlandse burgers die de dupe zijn als de eurozone inzakt en er
een recessie ontstaat. Van de regering van ons land verwacht ik dat die met
visie leiding geeft aan de noodzakelijke interventies en daarover een eerlijk en
volledig verhaal vertelt. Van de regering verwacht ik dat zij het vertrouwen
gaat herstellen en met visie leiding gaat geven aan de noodzakelijke
maatregelen.