Inbreng Samsom tijdens debat CPB-cijfers

Inbreng Samsom tijdens debat CPB-cijfers

Door Diederik Samsom op 5 maart 2013 Delen  

Ik spreek hier de hoop uit dat het proces dat sociale partners, het kabinet en de Tweede Kamer de komende weken in zullen gaan slaagt. Een breed draagvlak vormt een belangrijke voorwaarde voor het slagen van alle ingrijpende plannen die uiteindelijk ons land sterker en socialer moeten maken. Dat zei ik dinsdagavond tijdens het debat over de recente cijfers van het Centraal Planbureau. Lees verder voor mijn integrale inbreng.

-Gesproken woord geldt

Mevrouw de voorzitter,

Afgelopen zondag werd ik in Doetinchem na een politiek café aangesproken door een meneer, 54 jaar. Bezorgd, bang. Hij was al 10 jaar op uitzendbasis aan het werk. Had bijna geen zekerheden opgebouwd en stond nu op straat. 6 maanden in de wacht voordat ie nieuw werk mocht aanvaarden. Als er werk was….

Die man, maar ook de mensen van de sociale werkvoorziening die mij vorige week een petitie aanboden. Omdat zij zich zorgen maken over hun baan.

Of de kleinkinderen van de vanmiddag herdachte oud-minister Kooijmans. Die vanmiddag hier door de gangen van de Tweede Kamer renden, op zoek naar handtekeningen van politici.

Zij, en vele anderen, zijn voor mij de gezichten achter de opdracht waar wij voor staan.

De opdracht om flexwerkers meer zekerheid te bieden, zodat de man in Doetinchem geen angst hoeft te hebben voor de toekomst.

Om de sociale werkvoorziening zo in te richten dat waar een deur dicht gaat er tegelijk éénopen gaat. Zodat goed werk bij een goed bedrijf beschikbaar komt voor deze soms zo kwetsbare groep mensen.

De opdracht om het beste onderwijs voor onze kinderen en kleinkinderen te organiseren. Een duurzame energievoorziening op te bouwen, zodat ook zij van welvaart kunnen blijven genieten. En de opdracht om op verantwoorde wijze met onze overheidsfinanciën om te gaan. Zodat zij niet opgezadeld worden met datgene wat wij verzuimd hebben aan te pakken

En … deze coalitie gaf zichzelf de opdracht om voor al die veranderingen een breed draagvlak te vinden. In de politiek en daarbuiten. Omdat al die ingrijpende veranderingenalleen maar slagen als ze breed worden gesteund. Ze moeten immers langer dan vier jaar mee kunnen gaan en niet afhangen van de toevallige meerderheid die na 12 september in deze Kamer geldt. Omdat die meerderheid na 2017 weer heel anders kan zijn.

Die opdracht is in de afgelopen 4 maanden niet veranderd. Hij is wel urgenter geworden. En moeilijker. Urgenter vanwege de oplopende werkloosheid. Moeilijker vanwege de verslechterende economie. De cijfers die het CPB donderdag publiceerde noopten het kabinet om opnieuw de balans te zoeken. Daarin zit het optimum niet op de flanken. De begroting dit jaar koste wat kost binnen de 3% houden, vergroot problemen op korte termijn. De begroting komende jaren geheel laten lopen vergroot de problemen op lange termijn. Onze opdracht slaagt alleen als we de balans vinden. De balans tussen het behoud van banen, van investeringen, van groei en het terugdringen van de staatsschuld.

Voorzitter,

En wat mijn fractie betreft heeft het Kabinet met haar voorstel van afgelopen vrijdag die balans goed gevonden. Door in dit jaar van economische krimp extra ruimte te geven aan de begroting, met ruim 600 miljoen extra voordeel voor bedrijven die nog dit jaar investeren. En met investeringen in bouw om banen in die sector te behouden. Om vervolgens, als de economie in 2014 weer groeit, een begin te maken met begrotingsherstel. De maatregelen die daarvoor worden voorgesteld, vragen een bijdrage naar draagkracht: de heffing voor hoogste inkomens, wordt geïnvesteerd in de economie. En er is koopkrachtondersteuning voor de laagste inkomens in deze moeilijke tijd. En ze bieden ook ruimte: zoals het voorstel om in de zorg vrijwillig af te zien van loonsverhoging in ruil voor bijvoorbeeld investeringen waarmee extra banen behouden kunnen blijven in diezelfde zorgsector.

Het voorstel is bovendien vandaag aangevuld en specifieker gemaakt op het punt waar mijn fractie de grootste zorgen heeft. De jeugdwerkloosheid. Met onder andere extra geld om jongeren langer op school te houden. Een recept dat eerder goed heeft gewerkt. En ik ben blij dat het kabinet voldoet aan onze oproep tot een ambassadeur om alle initiatieven te versterken en te bundelen.

Het pakket krijgt daarom de goedkeuring van de PvdA-fractie om als startpunt te dienen bij het vervullen van die andere opdracht die de coalitie zichzelf had gesteld: breed draagvlak zoeken en vinden. In de politiek en daarbuiten.

Ik spreek hier de hoop uit dat het proces dat sociale partners, het kabinet en de Kamer in de komende weken in zullen gaan slaagt. Omdat in onze ogen een breed draagvlak een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van alle ingrijpende plannen die uiteindelijk ons land sterker en socialer moeten maken.

Voor de flexwerker in Doetinchem, de mensen van de sociale werkvoorziening en voor al die anderen die momenteel reikhalzend uitkijken naar vooruitgang, naar een weg uit de crisis.

Dank u wel.

Delen: