Inbreng debat Schilderswijk

Inbreng debat Schilderswijk

Door Keklik Yücel op 6 september 2013 Delen  

De PvdA staat voor emancipatie en verheffing. Emancipatie en verheffing kan niet zonder vrijheid. Vrijheid kan niet zonder veiligheid. Daarom maakte ik gisteren tijdens mijn bijdrage aan het debat over de problemen in de Haagse Schilderswijk  nogmaals een belangrijk punt van onze kernwaarden: onze vrijheid, gelijkwaardigheid van vrouwen, emancipatie, geen onderscheid naar seksuele voorkeur en vrijheid om gelovig te zijn maar ook de vrijheid om niet gelovig te zijn. Daar staat de PvdA pal voor en daar moet ook in wijken als de Schilderswijk pal voor worden gestaan.

Hieronder lees je mijn volledige bijdrage aan het debat:

‘Een paar maanden geleden lazen we in Trouw over de problemen in de Haagse Schilderswijk. De wijk zou een vergeten driehoek in Den Haag zijn en de sharia zou er aan bewoners van de wijk worden opgelegd. Ik kom veel in deze wijken en ben recent ook weer naar de Schilderswijk geweest en heb veel mensen gesproken.

Als ik alle feiten en omstandigheden zo hoor en lees, moet ik ongemerkt aan mijn eigen jeugd denken. Ik ben ook opgegroeid in een achterstandswijk, en kom er nog veel. M’n vader woont er nog. Het is mij uiteindelijk gelukt via school en een baan een goed bestaan op te bouwen. Het is mij gelukt om kansen te zien en te pakken. Maar ik weet nog dat het niet vanzelfsprekend is om vanuit een achterstandsbuurt en een flinke achterstandspositie dit voor elkaar te boksen. Je ziet eenvoudigweg weinig goede voorbeelden en andere toekomstbeelden om je heen. Dankzij de essentiële waarden van vrijheid en gelijkwaardigheid in onze samenleving is het mij gelukt. Als ik dan lees over de hoge werkloosheid, de grote schooluitval, de taalachterstanden, het verdwijnen van vrijheid om te zijn wie je bent, dan verplaats ik me wel in de wijkbewoners, en zeker in de vrouwen, die het daar met hun emancipatie ontzettend moeilijk mee hebben. Er wonen namelijk zoveel mensen die dolgraag iets van hun leven willen maken en willen integreren, dan helpt het niet als je in je eigen buurt door een conservatieve agenda wordt beïnvloed. Waar jongeren en vrouwen zich willen ontwikkelen, worden zij in hun eigen woonwijk, door sommige orthodoxe moslims, meestal uit hun eigen geloofsgemeenschap, figuurlijk teruggetrokken. Dat vind ik erg en dat is voor de samenleving als geheel en de integratie van migranten niet goed. Daarom o.a. voorzitter heb ik in een eerder debat ook zo’n punt gemaakt van een onderzoek naar parallelle gemeenschappen die aan het ontstaan zijn waar vrijheid beperkt kan worden, gelijkheid kan ontbreken en emancipatie bemoeilijkt wordt..

Daarom o.a. voorzitter heb ik eerder hier in deze Kamer ook gepleit voor het versterken en concretiseren van democratische burgerschapsvorming in het onderwijs. Om kennis te vergroten over het hoe en waarom van het begrip ‘vrijheid’ in onze samenleving. Daarom o.a. voorzitter heb ik gepleit voor lokale vrouwenrechtenambassadeurs. Voor een uitgestoken hand. Zodat vrouwen zich kunnen emanciperen. Ik hoop dat die ambassadeurs er snel komen; ik hoor er ook enthousiaste geluiden over. De PvdA staat voor emancipatie en verheffing. Emancipatie en verheffing kan niet zonder vrijheid. Vrijheid kan niet zonder veiligheid.

Voorzitter, daarom wil ik vandaag nogmaals een belangrijk punt maken van onze kernwaarden: onze vrijheid, gelijkwaardigheid van vrouwen, emancipatie, geen onderscheid naar seksuele voorkeur en vrijheid om gelovig te zijn maar ook de vrijheid om niet gelovig te zijn. Daar staat de PvdA pal voor en daar moet ook in wijken als de Schilderswijk pal voor worden gestaan. Ik hoor regelmatig dat vrouwen in de openbare ruimte geïntimideerd worden of aangesproken worden vanwege een kort rokje, of aan de haren worden getrokken als ze geen hoofddoek dragen. Of jongens die verantwoording moeten afleggen als ze niet aan de ramadan meedoen. Ik hoor ook een winkelier zeggen dat hij geen enkele klant heeft waar nooit ingebroken is. Wij kunnen en willen ons er niet bij neerleggen dat er gewenning optreedt bij dit soort zaken. De overheid bepaalt de rechten en de plichten en de politie doet de handhaving, om te waarborgen dat ook de vrijheid in de openbare ruimte van ons allemaal blijft.
Voorzitter ik zie ook dat onze Minister een ambitieuze agenda heeft op integratie. Ik wil hem vragen hoe ver hij is met de verdere uitwerking daarvan. Verder heb ik gezien en gelezen dat Marnix Norder in Den Haag een indrukwekkende agenda uitvoert in de Schilderwijk. En dat is goed want de uitdaging die integratie heet ligt niet achter ons maar nog voor ons.

Het is logisch dat we ons op dit moment maximaal richten op het bestrijden van de economische crisis, maar deze sociaal-culturele aspecten van integratie mogen nu niet ondergesneeuwd raken. Want welvaart zonder vrijheid is geen cent waard.’