Inbreng aan debat over wetsvoorstellen huurverhoging

Inbreng aan debat over wetsvoorstellen huurverhoging

Door Adri Duivesteijn op 12 maart 2013 Delen  

Het is zonder meer positief dat de regering uit is op een fundamentele hervorming van de woningmarkt. Te lang zijn de ogen gesloten voor de enorme financiële gevolgen die bijvoorbeeld de uitwassen van de hypotheekrenteaftrek zouden krijgen voor de Rijksbegroting. Het is moedig dat het kabinet dit taboe heeft doorbroken, en dat we begonnen zijn met een nieuw stelsel voor de hypotheekrente. Positief is ook dat er een koppeling komt tussen de reële huurwaarde en het inkomen van de huurder.

In feite is het niet anders dan wat de lagere inkomensgroepen altijd al meemaken, namelijk dat zij een vastgesteld deel van het eigen inkomen aan het wonen betalen. Er is niets op tegen om dat ook van andere inkomensgroepen te vragen, daar waar sprake is van woningen die met gemeenschapsmiddelen zijn gerealiseerd en juist daardoor een lage huur hebben.

De vraag is echter wel hoe een en ander in wetgeving wordt gevat, en hoe de positie van burgers daarin in voldoende mate is beschermd. Vanuit die invalshoek is er nog wel wat aan te merken op de voorliggende voorstellen. Lees mijn integrale inbreng aan het debat dinsdag voor een uitgebreide toelichting. Het is mijn zogenoemde maidenspeech als Eerste Kamerlid.

Het toetreden tot de Eerste Kamer en de fractie van de Partij van de Arbeid te mogen vertegenwoordigen op de terreinen waarop ik in mijn werkzame leven actief ben geweest, beschouw ik als een eer. Er is naar mijn overtuiging, ook voor een Eerste Kamer, veel te doen op het terrein van de ruimtelijke ordening en het wonen in ons land.

Integrale inbreng aan debat (pdf) >
Integrale inbreng aan debat (htm) >