In ‘three strikes’ naar een gezonder Nederland

In ‘three strikes’ naar een gezonder Nederland

Door Marith Volp op 3 oktober 2013 Delen  

Ik ben blij dat de Tweede Kamer de minimumleeftijd voor het kopen van tabak heeft verhoogd naar 18 jaar. Vanaf volgend jaar geldt dus: geen alcohol en niet roken onder de 18. Dit is een belangrijke eerste stap in het terugdringen van roken onder de 18 jaar. Noem het een eerste strike, in het verlengde van het door de PvdA (en VVD) overgenomen plan om na drie overtredingen tabaksverkopers aan de ketting te leggen.

De volgende stap is de handhaving: strike twee. Daarom heb ik de staatssecretaris gevraagd zo snel mogelijk uitgebreid te onderzoeken hoe een slimme combinatie van maatregelen kan worden ingezet om de handhaving van de leeftijdsgrens echt kracht bij te zetten. Momenteel schiet deze handhaving schromelijk tekort: de slaagkans om (onder de huidige leeftijdsgrensvan 16 jaar) aan sigaretten te komen is bijna 100%. Welke maatregelen kunnen roken onder de 18 effectief tegengaan? Van alles is denkbaar, met tot de verbeelding sprekende methodes zoals afschrikwekkende plaatjes op verpakkingen en een vermindering van het aantal verkooppunten, tot meer vertrouwde methoden zoals accijnsverhoging en een grotere inzet van toezichthouders.

Strike drie is de maatschappelijke bewustwording dat roken zeer schadelijk is voor de gezondheid. Deze bewustwording is er onder jongeren nog onvoldoende: nog altijd 25% van de zestien- en zeventienjarigen rookt. Dat percentage is te hoog. Hoe eerder een jongere begint met roken, hoe groter de kans dat hij of zij blijft roken op latere leeftijd. Voorkomen is dus beter (en eenvoudiger) dan genezen.

De strijd tegen roken is een strijd van lange adem. Daarom werken we stap voor stap aan een gezonder Nederland. Zowel maatschappelijke organisaties als een groot deel van de Kamer vinden mij aan hun zijde. Strike één hebben we gehad. Het is nu tijd voor strike twee.