In memoriam: Roel de Wit

In memoriam: Roel de Wit

Door De Redactie op 6 juni 2012 Delen  

Op zondag 3 juni
is
onze partijgenoot Roel de Wit in zijn woonplaats Haarlem overleden
. Ik
herinner mij een interview waarin hij stelde dat je partijlidmaatschap uit je
levenshouding moest blijken. Dat kostte hem weinig moeite. Er was niet het
kleinste straaltje licht te ontdekken tussen wat hij zei en wat hij deed. Altijd
in de weer voor de publieke zaak. Gedreven door de idealen van de
sociaaldemocratie en bereid om daarvoor de strijd aan te gaan. Maar steeds op
een faire en stijlvolle manier. Daarom genoot hij ook buiten de partij groot
gezag. Door Bernt Schneiders.

Roelof was bioloog en werd op jonge leeftijd wethouder van Amsterdam, waar
hij zich ontwikkelde tot een bekwaam reformist uit de school van Drees. Hij was
betrokken bij de bouw van de Bijlmermeer, de aanleg van de metro en de
ontwikkeling van het overloopbeleid waardoor steden als Purmerend, Hoorn en
Almere tot ontwikkeling kwamen.

In 1970 werd hij burgemeester van Alkmaar, alwaar hij tevens de portefeuilles
ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer deed waardoor hij een grote bijdrage
leverde aan de groei en de bereikbaarheid van de stad. Als geliefd en
gewaardeerd burgemeester vertrok hij na zes jaar om Commissaris van de Koningin
in Noord-Holland te worden. Dat ambt oefende hij uit van 1976 tot 1992 waarna
hij met pensioen ging en in Haarlem bleef wonen.

Naast deze werkzaamheden heeft Roel grote verdiensten op het terrein van het
landschaps- en natuurbeheer, de ruimtelijke ordening en de bestuurlijke
organisatie. Dat kwam tot uiting in talloze voorzitterschappen en tientallen
publicaties.

Voor die verdiensten werd hij naar liefst drie keer gedecoreerd. Hij was
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de orde van
Oranje-Nassau en later Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau.

Maar bovenal was Roel een sociaaldemocraat en partijman in hart en nieren.
Enorm trots was hij op de Willem Dreespenning die hij vorig jaar ontving tijdens
de
viering van de vijfenzestigste verjaardag van de PvdA
. Hij was lid van het
eerste uur en genoot ervan om een bijdrage aan het programma te kunnen leveren.

De passie voor de Partij van de Arbeid deelde hij met zijn vrouw Corrie, die
je altijd aan zijn zijde vond. Niet alleen op landelijke bijeenkomsten maar
zeker ook als lid van de Haarlemse afdeling. Door weer en wind kwamen zij
steevast samen met de bus naar hun partijactiviteiten.

Zelf had ik het geluk om direct na mijn afstuderen medewerker van Roel te
worden. Dat was een leerzame en vormende periode.

Vooral de oudere partijgenoten zullen zich Roel goed herinneren. Als
prominent vertegenwoordiger van de PvdA, maar voor velen ook als trouwe vriend.

Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem.

Delen: