In Memoriam Peter Meijer

In Memoriam Peter Meijer

In Memoriam Peter Meijer

Door De Redactie op 4 maart 2015 Delen  

We ontvingen het droevige bericht dat Peter Meijer op zaterdag 13 december is overleden. Peter was sinds 1 december 2010 lid van de Landelijke Adviesgroep Ouderbeleid (LAO), inmiddels omgevormd naar het Ouderen Netwerk PvdA (ONP). Peter leverde al enige jaren een kranige strijd tegen kanker. Steeds weer was hij de overwinnaar. Wij hadden bewondering voor hem. Hij bleef zich tussentijds inzetten voor het PvdA ouderenbeleid. Door Gerard Freijzer.

Peter Meijer, geboren op 22 februari 1946, studeerde na het gymnasium en een gedeeltelijke studie Duits, aan de sociale academie. Later, naast zijn werk, studeerde hij sociale pedagogiek(UvA) en rondde de doctoraalstudie gerontologie (VU) af met als afstudeerthema “een levenlang leren”. Na een carrière in loondienst werd hij eigenaar van een eigen adviesbedrijf “Peter Meijer Advies” en had een groot netwerk in Noord Holland. Tot aan zijn pensioen adviseerde hij binnen het kader van het ouderenbeleid.

Er ontstonden destijds bij de LAO vacatures in het dagelijks bestuur van de LAO. Peter schreef in zijn sollicitatiebrief dat hij behoorde tot de groep “nieuwe ouderen” met een goede opleiding en een goed pensioen. Zijn ouders hadden die kansen niet gehad en moesten leven van een AOW en klein pensioen. Hij was dan ook van mening dat je niet kon spreken van “de ouderen”. Dat is een zeer gemêleerde groep. “Was de groep ‘ouderen’ tot voor kort een groep die als één geheel werd benoemd, steeds meer wordt duidelijk dat ouderen een zeer gemêleerde groep vormen met mensen die het goed voor elkaar hebben en mensen die dat beslist helemaal niet of minder hebben”. Zijn motivatie lag hem vooral in het verbinden van die twee groepen ouderen. Zoals de scherpe tweedeling die zo manifest wordt in zijn generatie: de babyboomers die het heel goed (zullen) hebben en een gedeelte van de babyboomers die het juist niet treffen. “Gemêleerd naar generaties maar ook binnen generaties”. Het ouderenbeleid heeft altijd een onderdeel van zijn werk uitgemaakt. Vandaar zijn engageerde deskundigheid op dat terrein.

Wij herinneren Peter vooral ook als een zeer beminnelijk mens met het hart op de juiste plaats. Het is spijtig dat hij slechts enkele jaren zijn bijdrage aan de LAO en ONP heeft mogen geven. Zijn dierbaren wensen wij veel sterkte bij het dragen en verwerken van dit verlies.

Namens de ONP,
Gerard Freijzer

Delen: