In memoriam Martin Zijlstra

In memoriam Martin Zijlstra

Door De Redactie op 12 december 2014 Delen  

Afgelopen dinsdag overleed Martin Zijlstra na een langdurig ziekbed. Nadat Martin eerst vooral in Groningen actief was als PvdA-bestuurder, Statenlid en burgemeester, werd hij in 1989 lid van de Tweede Kamer. Hij vervulde die functie tot 2002, dus bijna dertien jaar.

Voor de fractie behandelde hij vooral onderwerpen op het gebied van binnenlands bestuur en defensie. Met name het defensiepersoneelsbeleid had zijn warme belangstelling en hij mag toch wel de politieke vader van het veteranenbeleid worden genoemd. Het deed hem dan ook zeer deugd dat zijn opvolger als defensiewoordvoerder, Angelien Eijsink, eenzelfde passie voor de veteranen aan de dag legde.

Binnen de fractie gold Martin als gezaghebbend. Met zijn humor en zeker ook zijn Groningse nuchterheid wist hij soms ingewikkelde fractiediscussies naar zijn hand te zetten en te beëindigen. Als het soms spannend werd, gaven fractievoorzitters als Jacques Wallage en Ad Melkert graag als eerste het woord aan Martin om de toon in de discussie te zetten, dan wel als laatste om de discussie in de fractie te beslechten.

Na zijn Kamerlidmaatschap werd Martin in 2003 voorzitter van het Veteraneninstituut. Deze functie combineerde hij met waarnemend burgemeesterschappen in Oldambt en Schiermonnikoog. Nadat dit jaar een dodelijke ziekte zich bij hem openbaarde, probeerde hij zo goed als mogelijk maatschappelijk actief te blijven. Tot op het laatste moment bleef hij betrokken bij en geïnteresseerd in het wel en wee van onze partij, die zo’n grote rol in zijn leven heeft gespeeld.

Gerrit Valk, Tweede Kamerlid in dezelfde periode als Martin Zijlstra.

Delen: