In memoriam: Jos de Beus

In memoriam: Jos de Beus

Door De Redactie op 18 januari 2013 Delen  

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat Jos de Beus op 60-jarige leeftijd is overleden.

Jos was al vanaf 1975 een betrokken, kritisch en aimabel partijgenoot.

Zo schreef hij schreef mee aan diverse verkiezingsprogramma’s. In 1994 was hij voorzitter van de programmacommissie en was hij mede-auteur van het programma ‘Wat mensen bindt’ voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1994.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 was hij voorzitter van de kandidaatstellingscommissie in Amsterdam. Jos was ook nauw betrokken bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid.

Jos is hoogleraar geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Veel van onze medewerkers herinneren zijn inspirerende colleges.

Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Delen: