Ik stel me niet verkiesbaar voor een volgende termijn

Ik stel me niet verkiesbaar voor een volgende termijn

Door Nelleke Vedelaar op 7 mei 2021 Delen  

De afgelopen weken heb ik goed nagedacht en besloten dat ik na de zomer afscheid neem als voorzitter van onze mooie partij. Ik stel me niet verkiesbaar voor een volgende termijn.

Vier jaar ben ik met hart en ziel jullie voorzitter geweest. Ik begon in het najaar van 2017, toen de partij het moeilijk had. Met goede moed, energie en enthousiasme wilde dit partijbestuur de partij weer in beweging brengen. De belangrijkste opdracht hierbij was om de basis op orde te krijgen. Niet alleen financieel en organisatorisch, maar ook om als vereniging weer hoopvol naar de toekomst te kunnen kijken, door te werken aan het fundament van onze politiek: een actiegerichte partij, dicht bij mensen. Afdelingen en lokale politiek belangrijker maken.

Vier jaar later is het fundament van onze partij hersteld. Ik zie een partij waar de permanente campagne volop leeft, van Leiden, via Utrecht tot Enschede en er voorbij. Ik beloofde dat we met zijn allen het verkiezingsprogramma zouden schrijven, en dat deden we. Het resultaat staat als een huis. Linkser dan ooit, radicale sociaaldemocratie. We zetten in op verjonging en mochten honderden nieuwe jonge leden verwelkomen de afgelopen jaren. Als partijbestuur wilden we de meest diverse kandidatenlijst ‘ever’ voor de Tweede Kamer. En die kregen we. Ik ben heel trots op onze 47 fantastische kandidaten die samen heel Nederland vertegenwoordigen. Met Habtamu de Hoop, Barbara Kathmann, Kati Piri en Joris Thijssen hebben we ondanks negen zetels, de toekomst in de Kamer zitten. Maar ook lokaal barst de partij van het talent. En kijk naar onze lokale vertegenwoordigers zoals Wouter Struijk, Mikal Tseggai, Marinka Mulder, Deniz Dönmez, Julian Bushoff en velen meer. Zij nemen grote verantwoordelijkheid in hun gemeente en laten zien dat de toekomst van de Partij van de Arbeid in de breedte van onze samenleving is verankerd. Daar ben ik ongelooflijk trots op.

De partij staat er beter voor dan in 2017. Dankzij jullie geweldige inzet. De leden vormen samen het hart van onze partij. De vereniging draag ik elke dag in mijn hart mee.

Ik zie ook dat we als partij, en ik als voorzitter voorop, niet overal in geslaagd zijn. De uitslag van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was een grote domper. Als campagneleider van die verkiezing trek ik me dat aan. De uitslag laat zien dat er nog volop werk te doen is. Ik onderscheid hierin vier grote opdrachten.

Ten eerste de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In het restant van mijn termijn zal ik er alles aan doen om de campagne sterk op te starten, zodat we de best mogelijke campagne kunnen voeren.

Ten tweede moeten we lokale afdelingen en gewesten versterken. Ondanks het werk van de afgelopen jaren voor vernieuwing van de partij, zien we dat de basis op sommige plekken nog steeds te smal is. Daar is ondersteuning en nieuw perspectief voor nodig. Want het hart van onze partij klopt lokaal.

Ten derde moet de PvdA een partij zijn voor alle generaties. Waar mensen, van jong tot oud op stemmen en zich voor inzetten omdat ze geloven in sociaaldemocratische politiek. De komende maanden brengen we in beeld wat daarvoor nodig is.

Ten slotte is het naar mijn mening van groot belang om verdere linkse samenwerking te omarmen. Omdat voor het oplossen van de maatschappelijke opdrachten van vandaag – een eerlijke, duurzame en inclusieve wereld – samenwerking ontzettend hard nodig is. De linkse beweging moet sterker worden, en dat kan alleen als je dat samen doet.

We zijn er dus nog lang niet. Toch vragen deze grote opdrachten ook om persoonlijke reflectie. Ik heb mij de afgelopen vier jaar met ziel en zaligheid ingezet voor onze partij. De komende jaren vragen opnieuw om een voorzitter die met het partijbestuur zich voor 120% stort op de benodigde verandering. De manier waarop we samen bovenstaande opdrachten invullen en hoe succesvol we daarin zijn, bepalen de toekomst van onze partij als vereniging op langere termijn. Ik ben tot de conclusie gekomen, dat het voor de partij het beste is als een nieuwe voorzitter deze en andere opdrachten met volle energie ter hand neemt.

Ik weet zeker dat we een nieuwe voorzitter zullen vinden die met al deze zaken en meer aan de slag zal gaan. Samen met de verenigingsraad stellen we gauw het profiel voor een nieuwe voorzitter en proces voor de voorzittersverkiezing vast. Op 2 oktober kiezen we een nieuwe voorzitter. Tot die tijd zal ik me met dezelfde energie inzetten voor mijn partij en onze vereniging. Daarna kijk ik ernaar uit om opnieuw een bijdrage te mogen leveren aan de lokale en regionale uitvoering van onze belangrijke sociaaldemocratische idealen. Dichter bij huis en weer dichter op de grote vraagstukken die mensen raken.

Tot die tijd, handen uit de mouwen en aan de slag.

Delen:

We kunnen #NietZonderJou

Meld je aan en maak het verschil!

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.