Vechten voor een fatsoenlijke samenleving

Vechten voor een fatsoenlijke samenleving

Door Job Cohen op 27 augustus 2010 Delen  

De afgelopen maanden stonden in het teken van de formatie, eerst die om te
komen tot PaarsPlus, maar de piketpalen van de VVD en de nog steeds bestaande
mogelijkheden van een rechts kabinet stonden succes in de weg. Nu lijken de
onderhandelingen tussen PVV, VVD en CDA in de eindfase beland. Ik maak me grote
zorgen over de richting die Nederland op zal gaan als dit kabinet tot stand
komt. Nederland gaat in ieder geval zware tijden tegemoet waarin moeilijke
maatregelen genomen moeten worden om de overheidsfinanciën op orde te brengen.
Dit soort maatregelen werken potentieel splijtend in de samenleving, en daarom
is het van groot belang dat het eerlijke maatregelen zijn die met breed
draagvlak genomen kunnen worden. Het risico op versplintering en tweedeling in
onze samenleving is groot. De Partij van de Arbeid heeft daar altijd tegen
gevochten en zal daartegen blijven vechten.

In een fatsoenlijke samenleving telt iedereen mee en krijgt iedereen eerlijke
kansen. Mensen krijgen de ruimte om hun leven naar eigen inzicht in te richten,
mensen die het moeilijk hebben krijgen steun om actief aan de samenleving deel
te kunnen nemen. Mensen met andere opvattingen worden niet uitgesloten, zolang
zij zich maar binnen onze rechtsstaat bewegen. Dat is werkelijke vrijheid. En
precies daarover maak ik me zorgen als het rechtse kabinet met steun van Wilders
er komt.

Of dit kabinet Wilders echt tot stand komt valt nog te bezien. De PVV heeft
er nooit een geheim van gemaakt dat deze gedoogvariant haar het allermooiste
lijkt – en gelijk heeft Wilders, want hij krijgt veel macht en amper
verantwoordelijkheid. De VVD heeft er nooit een geheim van gemaakt dat een
dergelijk kabinet haar eerste voorkeur is. Voor het CDA ligt dit allemaal het
moeilijkst, getuige het debat in die partij.

Ik begrijp dat heel goed. Naast rechtsstatelijke zorgen is de keuze voor
samenwerking in een coalitie met de PVV ook een politieke vraag. Ik heb al voor
de verkiezingen duidelijk gemaakt niet met de PVV te willen samenwerken in een
coalitie. Sociaaldemocratie staat voor vrijheid en gelijkwaardigheid, voor
actieve pluriformiteit, voor het bestrijden van ongelijkheid en discriminatie.
Dan heb je bij het gedachtegoed van de PVV niets te zoeken. De PVV is geen
democratische partij. Niet als organisatie en niet naar zijn doelstellingen.
Gelijkwaardigheid van mensen vormt de basis voor onze democratie. Wie politiek
nauw samenwerkt met een partij die deze gelijkwaardigheid niet erkent, die
mensen om reden van geloof tweederangsburgers wil maken, roept fundamentele
vragen over zichzelf af. Wie, als het om wezenlijke waarden gaat, geen streep in
het zand weet te trekken, wordt waarden-loos.

Aan het begin van de vorige eeuw heeft Nolens, toenmalig leider van de
katholieken, gezegd dat hij ‘niet dan in uiterste noodzaak’ zal regeren met de
socialisten. De ‘uiterste noodzaak’ geldt bij het CDA blijkbaar niet voor
samenwerking met de PVV. Want er zijn voldoende alternatieven voor een coalitie
die op een meerderheid in de Tweede Kamer kan steunen en de komende jaren op
eerlijke wijze de moeilijke maatregelen kan nemen die nodig zijn. De PvdA had en
heeft de voorkeur voor een PaarsPlus kabinet, maar heeft samenwerking met het
CDA nooit uitgesloten. Er zijn verschillende varianten van MiddenPlus denkbaar.
Als het CDA zich politiek afhankelijk wil maken van Wilders, dan is dat een
volstrekt eigen keuze. Dat heeft niets te maken met de opstelling van de PvdA.
Niemand hoeft met Wilders te regeren.

Welke keuze het CDA ook maakt, mijn inzet voor de komende jaren is duidelijk.
Ik zal vechten voor een fatsoenlijke samenleving, voor eerlijke hervormingen
waar Nederland sterker en socialer van wordt, voor de fundamentele waarden als
vrijheid en gelijkwaardigheid en tegen groeiende ongelijkheid, tweedeling en
versplintering in onze samenleving.

Delen: