Iedereen verdient een tweede kans

Iedereen verdient een tweede kans

Door Pierre Heijnen op 28 januari 2010 Delen  

De PvdA eist opheldering van de verantwoordelijke ministers over het nieuws dat jongeren die een taakstraf hebben gekregen van Halt Nederland geen kans maken op een baan bij het leger en de marechaussee. Deze zogeheten afdoening zou men zeven jaar met zich meeslepen. Het kan niet zo zijn dat kattenkwaad, maar ook ernstiger vergrijpen, de kansen op de arbeidsmarkt gedurende vele jaren beperken. De veiligheidssector biedt veel werk, ook voor lagergeschoolden. Iedereen verdient een tweede kans en een baan is juist bij uitstek een middel om problematische jongeren bij de les te krijgen.

Zowel instituut Halt als de onafhankelijke organisatie Defence for Children gaf vandaag in het Algemeen Dagblad aan dat jongeren die in aanraking met Halt zijn gekomen, stelselmatig per jaar worden gepasseerd voor banen. De PvdA maakt zich al langer zorgen over de mogelijkheden voor mensen met een strafblad of een vergrijp dat heeft geleid tot weigering van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op de arbeidsmarkt.

Ton Heerts en ik hebben bij het bespreken van de begroting van respectievelijk binnenlandse zaken en justitie hier eerder aandacht voor gevraagd. Wij vinden dat de overheid alleen bij uitzondering bepaalde functies mag uitsluiten voor mensen met antecedenten. De overheid heeft als werkgever een voorbeeldrol.

Delen: