Iedereen verdient een veilige buurt

Iedereen verdient een veilige buurt

Door De Redactie op 8 mei 2010 Delen  

Het recht op een veilige buurt is voor de PvdA de kern van prettig samenleven. Ongeacht de buurt waar je woont of de dikte van je portemonnee. Daarom pakken we vandalisme, onbeschoftheid en ander asociaal gedrag aan. Of het nu gaat om fraude en misbruik met uitkeringen of onbeschoft gedrag tegen ambulancepersoneel: asociaal gedrag wordt niet getolereerd. Ondanks alle noodzaak tot bezuinigen, legt de PvdA prioriteit bij veiligheid in de buurt. De PvdA wil daarom extra geld uittrekken voor wijkagenten, rechercheurs en straatcoaches. Zo kunnen we meer misdrijven voorkomen, oplossen en het gevoel van veiligheid verbeteren.

 

 

Onze oplossingen

  • Meer blauw op straat: 190 miljoen investeren per jaar. Er komen 3000 wijkagenten/rechercheurs bij waardoor meer misdrijven zullen worden voorkomen en opgelost. Daarnaast trekken we 265 mln uit voor de wijkaanpak, waarvan we onder andere meer straatcoaches kunnen aanstellen.
  • Meer focus op de thuissituatie: meer gezinscoaches, en ouders aansprakelijk houden voor schade gemaakt door hun kinderen. Daarnaast moet het hele gezin betrokken worden bij de resocialisatie van een criminele jongere, vanaf moment dat het kind wordt opgepakt door de politie.
  • Slimmer en doelgericht straffen werkt effectiever, door middel van straatverboden, meldingsplicht en wijkrechter. Als jongeren naast hun straf een gedragsmaatregel weigeren krijgen ze direct een strafmaatregel, niet terug naar de rechter. We willen invoering van (tijdelijke) wijkrechters in buurten met veel overlast die zaken in één buurt afhandelen, van leerplicht tot diefstal. Op die manier houden we jongeren goed onder toezicht.
  • Meer verantwoordelijkheid bij de gemeente zelf, zo leggen alle burgemeesters een Veiligheidsplan voor aan hun gemeenteraad om de lokale prioriteiten vast te stellen en brengen dit in het regionaal overleg in.
  • Om woonoverlast tegen te gaan willen we de boetes voor huisjesmelkers verhogen en de BIBOB-screening verscherpen.
  • Wij zijn voorstander van lokale meldpunten woonoverlast en een integrale aanpak door de brandweer, politie, gemeente en belastingdienst.
  • Het moet sneller en makkelijker worden om overlastgezinnen uit huis te plaatsen. Daarnaast willen we de corporaties mobiliseren in de strijd tegen criminaliteit.

De derde Tafel van Job in Almere, stond volledig in het teken van veiligheid.