Ieder kind verdient goed onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs
 Foto Wikipedia / Ranveig

Door Loes Ypma op 8 september 2015 Delen  

Het is onacceptabel dat op dit moment in Nederland ongeveer 16.000 kinderen niet naar school kunnen gaan, terwijl zij wel willen en kunnen leren. Voor deze kinderen is er te weinig maatwerk mogelijk. Vijf volledige dagen naar school lukt ze niet, omdat dit te veel prikkels geeft of andere bezwaren heeft. Hierdoor komen zij thuis te zitten. Voor deze kinderen die maar gedeeltelijk naar school kunnen is niets geregeld. Daarom kom ik met een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat kinderen die dat niet kunnen, niet een hele week naar school hoeven.

 

In het wetsvoorstel wil ik meer mogelijkheden voor maatwerk creëren. Als een kind niet op de school waar hij ingeschreven staat terecht kan voor goed passend onderwijs moeten het kind en de ouders de kans krijgen om in samenwerking met de school een plan te maken voor een maatwerkoplossing.

Gelukkig zijn er ook wel scholen die dit al doen, maar het is vaak onduidelijk wat ze wel en niet kunnen. Ik zou scholen graag duidelijkheid willen bieden. En als er medische redenen zijn (lichamelijk of psychische aanleiding) ze de mogelijkheid geven om een deel van het budget dat ze voor ieder kind krijgen (zo’n € 7000) beschikbaar te stellen voor een maatwerkoplossing. Voor sommige kinderen is er wel een alternatief, zoals individuele begeleiding, kleinschaliger onderwijs elders of onderwijs op afstand voorhanden, maar kan het nu simpelweg niet begeleid worden. Dat wil ik oplossen als juist dit de ondersteuning en het onderwijs biedt wat het kind nodig heeft.

Mijn doel is dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan, maar dan wel naar een passende onderwijsplek. En dat lukt soms niet 5 dagen per week of op een reguliere school. Ik maak mij zorgen over de grote groep kinderen die thuiszitten en niet in beeld zijn bij de samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden moeten in hun regio thuiszitters in beeld hebben en een individueel plan voor het kind opstellen samen met het kind en de ouders.

Dit is een van de manieren om er voor te zorgen dat kinderen een onderwijsplek vinden en geen thuiszitters worden. Starre regels en onwillige scholen mogen kinderen niet de kans op goed onderwijs ontnemen. Met meer maatwerk en scholen die kinderen kansen bieden, zorgen we er samen voor dat ieder kind naar school kan.