Hulp voor Zuid-Soedan

Hulp voor Zuid-Soedan

Hulp voor Zuid-Soedan

Door Roelof van Laar op 7 oktober 2014 Delen  

‘Van crisis naar catastrofe’. Zo heet het rapport waarin Oxfam Novab de noodklok luidt voor de dreigende hongersnood in Zuid-Soedan. Door de burgeroorlog komt de voedselzekerheid in Zuid-Soedan in het geding. Ik heb de minister gevraagd of Nederland een bijdrage kan leveren met hulp, logistiek materieel of door diplomatieke druk uit te oefenen.

Meer dan 2 miljoen mensen in Zuid-Soedan hebben op dit moment een tekort aan voedsel. Een echte hongersnood wordt in 2014 nog net vermeden, maar dreigt voor 2015 nu de burgeroorlog steeds grimmiger wordt. Veel gemeenschappen hebben tot nu toe alleen kunnen overleven door hun bezittingen te verkopen, hun vee te slachten of terug te vallen op wilde zaden en planten. Normaal gebruikten mensen deze reserves om het ‘leenseizoen’, de droge periode tussen oktober en april, door te komen. Dit jaar hebben veel gezinnen deze buffer echter al voor het leenseizoen opgemaakt om te kunnen overleven.

Als er niets verandert, is in 2015 twee derde van de mensen in Zuid-Soedan afhankelijk van hulp in hun levensonderhoud. Daarom heb ik de minister nu gevraagd om in actie te komen en te bekijken op welke manier Nederland kan helpen, om zo een hongersnood te voorkomen. Het bieden van hulp in Zuid-Soedan is echter niet gemakkelijk. Veel lokale, agrarische gebieden, waar mensen juist onze hulp hard nodig hebben, zijn lastig te bereiken. Ik heb de minister daarom gevraagd om ook te bekijken of zij een bijdrage kan leveren door groot logistiek materieel te sturen, zodat juist deze gebieden bereikt kunnen worden.

De crisis in Zuid-Soedan kan niet opgelost worden met alleen maar voedselpakketten. Het tekort aan voedsel is een gevolg en niet de oorzaak van het probleem. Tenzij dit echte probleem, de burgeroorlog, opgelost wordt, is een hongersnood nooit ver weg. Behalve te kijken op welke manieren we concreet gezien hulp kunnen bieden om een hongersnood te voorkomen, heb ik de minister daarom ook gevraagd om te bekijken op welke manier Nederland diplomatiek gezien of in internationaal verband een rol kan spelen bij de oplossing van dit conflict.

Delen: