Huisverbod voor overlastgever

Huisverbod voor overlastgever

Door Ahmed Marcouch op 20 november 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil woonoverlast steviger aanpakken. Iemand die bij herhaling ernstige overlast voor zijn buren veroorzaakt en niet vatbaar blijkt voor overleg of waarschuwingen, krijgt wat de PvdA betreft tien dagen lang een huisverbod, met een verlengingsmogelijkheid tot vier weken. Hiermee geven we burgemeesters meer slagkracht om sneller en doelmatiger op te treden tegen hardleerse overlastgevers.

Te veel mensen krijgen er dagelijks mee te maken: overlast van een buurman die zich keer op keer asociaal gedraagt. Voor slachtoffers is dit loodzwaar. Soms leidt het zelfs tot psychische en financiële problemen, doordat ze bijvoorbeeld in de ziektewet belanden of gedwongen worden te verhuizen. Daar wil de PvdA korte metten mee maken.

Zeker als het om overlastgevende woningeigenaren gaat, is de huidige wet ontoereikend. Daarom wil ik dat deze mensen een huisverbod kunnen krijgen. In de periode dat ze niet in hun eigen huis mogen, raken overlastgevers hopelijk wel doordrongen van het feit dat ze zich voortaan beter moeten gaan gedragen.

Deze maatregel hoeft niet te gelden voor alle inwoners van een woning, maar kan op de specifieke overlastpleger(s) worden gericht. De uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld is hierbij het voorbeeld. En als echt niets meer helpt, dan moet als stok achter de deur het sluiten van een woning mogelijk blijven.