Huiselijk geweld eerder signaleren

Huiselijk geweld eerder signaleren

Door Marith Volp op 17 oktober 2013 Delen  

Uit een recent onderzoek blijkt dat 12% van de vrouwen die met een botbreuk naar de spoedeisende hulp moeten te maken hebben met mishandeling. De PvdA vindt huiselijk geweld onacceptabel. Door gericht door te vragen bij bezoeken aan de eerste hulp kan huiselijk geweld tijdig ontdekt worden, waardoor verder leed vermeden kan worden.

Daarom heb ik de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om opheldering gevraagd. De PvdA wil dat orthopedische en traumachirurgen tijdens hun opleiding leren hoe ze signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen herkennen. Daarnaast moet er bij botbreuken standaard doorgevraagd worden naar tekenen van huiselijk geweld op de spoedeisende hulp.

Hieronder lees je mijn Kamervragen:

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat een standaard screening bij vrouwen met een botbreuk in veel gevallen huiselijk geweld kan voorkomen?*

2. Is het waar dat een op de acht vrouwen die in Nederland terechtkomt bij de spoedeisende hulp is mishandeld door haar partner en dat artsen op deze afdelingen partnermishandeling zelden herkennen? Zo ja, waar ligt dat aan? Zo nee, waar blijkt dat uit?

3. Wist u dat een op de vijf vrouwen in de loop van hun leven te maken krijgt met geweld van de (ex-)partner en dat vrouwen door angst, schaamte en schuldgevoelens mishandeling niet graag toegeven? Zo ja, deelt u de opvatting dat orthopedische en traumachirurgen vaker moeten doorvragen indien een vrouw zich met een botbreuk meldt?

4. Bent u van mening dat vrouwen die met een botbreuk op de afdeling spoedeisende hulp komen standaard gecontroleerd zouden moeten worden op huiselijk geweld? Zo ja, op welke wijze kan een dergelijke standaard controle het beste geïmplementeerd worden?

5. Is het waar dat orthopedische en traumachirurgen in hun opleiding niet leren hoe zij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen herkennen? Bent u bereid om het competentieprofiel van deze specialistenopleidingen te laten aanpassen opdat huiselijk geweld en kindermishandeling hier een plaats in krijgt? Zo ja, per wanneer kan dit gerealiseerd worden? Zo nee, waarom niet?

*Brabants Dagblad, ‘Doorvragen bij botbreuk’, 17 oktober 2013