Houd kwaliteit thuiszorg op peil

Houd kwaliteit thuiszorg op peil

Door Agnes Wolbert op 3 november 2010 Delen  

Wie in de huishoudelijke zorg werkt heeft recht op fatsoenlijk werk voor een
fatsoenlijk salaris, goede arbeidsvoorwaarden en de zekerheid van een opgebouwd
pensioen. Ik vind het zorgelijk dat
de
gemeente Breda nu massaal kiest voor alfahulpen in de thuiszorg
. De kans is
groot dat mensen als verzorgende ontslagen worden om als alfahulp aan de slag te
moeten. Met veel slechtere arbeidsvoorwaarden. Ik heb de minister vragen gesteld
om duidelijkheid te krijgen. Tegelijkertijd roep ik onze wethouders op niet
dezelfde weg in te slaan.

Alfahulpen zijn goedkoper dan de (ook in zorgtaken gespecialiseerde)
medewerkers van thuiszorginstellingen, omdat ze geen enkele sociale- en
rechtszekerheid hebben. Het zou me raken als gemeentes dit voorbeeld massaal
volgen om kosten te besparen, terwijl de thuiszorghulpen en cliënten er beide
slechter van worden. Cliënten moeten werkgever worden, ook als ze hierop geen
prijs stellen of dit heel lastig vinden. Tegelijkertijd is er voor medewerkers
voor de tweede keer sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) de dreiging dat ze ontslagen worden als verzorgende, zodat de werkgever ze
kan aanstellen als alfahulp – met de bijbehorende karige arbeidsvoorwaarden. Ik
hoop dat de antwoorden die de minister op mijn Kamervragen geeft mijn zorgen
kunnen wegnemen.

Hieronder mijn vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport:

1. Bent u bekend met het bericht
“Breda
stapt over op alfahulpen in de WMO
” van 22 oktober 2010?

2. Hoe verhouden zich de plannen van de gemeente Breda om thuiszorgklanten te
helpen met zoeken naar alfahulpen en het vervangen van uitgevallen alfahulpen,
en het – in  de loop der tijd – overgaan op zelf indiceren tot art. 10, lid 1
van de WMO, waarin staat dat “het college van burgemeester en wethouders laat
het verlenen van maatschappelijke ondersteuning zoveel mogelijk verrichten door
derden.”

3. Is het voornemen van de gemeente Breda om na verloop van tijd geheel af te
gaan van de verplichte aanbesteding voor licht huishoudelijk werk en in zijn
geheel over te stappen op alfahulpen in lijn met de Wet Maatschappelijke opvang?
Zou dat, gezien de keuzevrijheid van burgers, wettelijk mogelijk zijn? 

4. Op welke wijze gaat de gemeente Breda cliënten informeren over hun
werkgeverschap? Hoe wordt dit administratief geregeld?

5. Verwacht u dat de overstap van de gemeente Breda op alfahulpen in de WMO
zal betekenen dat thuiszorgmedewerkers zich wederom genoodzaakt zien als
alfahulp te werk zullen gaan?  Vindt u dat een wenselijke ontwikkeling?

6. Bent u het ermee eens dat de introductie van de Bredase alfacheque
rechtstreeks ingaat tegen de ingezette beweging van het vorige kabinet om meer
alfahulpen in loondienst te krijgen? Zo ja, vindt u dat een wenselijke
ontwikkeling? Onderschrijft u het ingezette beleid van het vorige kabinet om
meer alfahulpen in loondienst te krijgen?

7. Herinnert u zich dat bij de wetswijziging WMO (31795) de vraag aan de orde
is geweest of deze wetswijziging een perverse prikkel voor gemeenten zou zijn om
juist te sturen op de inzet van zoveel mogelijk alfahulpen. Wat is uw mening
hierover?

8. Bent u het er mee eens dat werkers in de huishoudelijke zorg recht hebben
op fatsoenlijke werk voor een fatsoenlijk salaris, sociale zekerheid en de
zekerheid van een opgebouwd pensioen?  

9. Hoe is de verhouding alfahulpen/thuiszorgmedewerkers op dit moment?