Houd het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK open

Houd het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK open

Houd het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK open

Door Marith Volp op 15 april 2015 Delen  

De Rooms Katholieke Kerk heeft weinig geleerd van het verleden. Vandaag kwam opnieuw naar buiten dat van misbruik verdachte priesters ook in de afgelopen jaren nog uitgezonden werden vanuit Europa naar de derde wereld om met arme kinderen te werken. Zo ook de Belgische pater Jan, lid van de Nederlands-Vlaamse provincie van de congregatie Priesters van Het Heilig Hart van Jezus. Onacceptabel. De doofpot mag niet weer dichtgaan. Daarom vindt de PvdA dat het meldpunt Seksueel Misbruik RKK open moeten blijven. Kinderen waar ook ter wereld moeten binnen de kerkmuren beschermd worden tegen deze zogenaamde geestelijken.

Seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk werd de afgelopen jaren serieus onderzocht, maar een groot deel van de beschuldigde geestelijken blijkt lastig aan te pakken. Velen werden overgeplaatst na grensoverschrijdend gedrag. In sommige gevallen letterlijk grensoverschrijdend. Dat de Rooms Katholieke Kerk van misbruik verdachte geestelijken overplaatste naar de derde wereld getuigt van weinig moreel besef. De kerk moet nu maatregelen nemen om hun personeelsbeleid op orde te brengen en slachtoffers erkennen. Ik heb vandaag hierover spoedig overleg aangevraagd met de minister van Veiligheid en Justitie.

De PvdA is van mening dat de overheid in het verleden onvoldoende toezicht heeft gehouden op de misstanden die zich hebben afgespeeld binnen de kerkelijke instellingen. Te lang is men ervan uit gegaan dat de RKK zelf voldoende maatregelen zou treffen om het misbruik aan te pakken. Maar de RKK heeft onvoldoende gedaan om kinderen te beschermen tegen priesters waarvan bekend is dat zij misbruikers waren en daar moet wat aan gebeuren. De overheid moet in gesprek gaan met de RKK over het verplicht melden van seksueel misbruik bij politie en justitie. De doofpotcultuur mag niet langer gefaciliteerd worden.