Hou cultuur overeind

Hou cultuur overeind

Door Joyce Sylvester op 24 september 2013 Delen  

De Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid vindt het noodzakelijk dat cultuur ondanks de bezuinigingen stevig overeind blijft in Nederland. Cultuur heeft een essentiƫle functie in onze samenleving en heeft de toekomst. Het helpt mensen in hun ontwikkeling en zegt iets over wie we zijn. Bij het debat aanstaande dinsdag stel ik de minister een aantal vragen over haar ambities voor en plannen met de cultuur.

Ondanks de bezuinigingen waren er de afgelopen tijd ook positieve berichten. Er kwam vijf miljoen terug voor de cultuurkaart en twee miljoen voor de musea. Binnenkort komt er wellicht nog iets voor de internationale promotie van jonge kunstenaars. Feit blijft dat de cultuursector het met minder moet doen. Ik wil van de minister weten wat de overheid wil en kan doen om de culturele sector in crisistijd te versterken. 

In de afgelopen jaren was er een sterke neiging om cultuur naar de markt te verplaatsen, maar de kosten voor cultuur kan de markt niet alleen dragen. Er dringt zich de vraag op wie wat doet. Welke rol ligt er voor de overheid, het particuliere initiatief en de markt? De Eerste Kamerfractie vindt het belangrijk dat de minister aangeeft wat hierover haar ideeën zijn. De PvdA ziet voor de overheid een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van partijen, die samen iets voor de cultuur in Nederland kunnen betekenen.
Voor de Eerste Kamerfractie van de PvdA betekent cultuur verheffing. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat de overheid staat voor de cultuur en de kwaliteit ervan. Voor ons heeft cultuur vier belangrijke functies: 

  • Er is allereerst een kritische functie; cultuur levert een bijdrage aan het debat in de samenleving
  • Ook zien we de waardevolle rol van cultuureducatie: cultuur maakt mensen niet alleen intelligenter, maar ontwikkelt ze ook emotioneel. Daarom willen we dat ook cultuur aandacht blijft krijgen in het onderwijs.
  • In een veranderende wereld kan een levendige cultuur bijdragen aan wederzijds begrip en respect. Hiernaast is ook culturele identiteit in een samenleving van belang en ook minderheidsgroepen in een samenleving hebben het recht om hun culturele identiteit via cultuuruitingen te beleven.
  • Ten slotte heeft cultuur een economische en nationale betekenis. We willen graag dat er voorzieningen zijn om talentvolle kunstenaars en artiesten ook in de toekomst klaar te stomen voor een internationale carrière.

Uit deze vier functies volgen vijf concrete vragen die ik de minister ga stellen, namelijk:

1. Hoe blijven cultuurvoorzieningen toegankelijk voor een breed publiek?

2. Op welke wijze denkt de regering de noodzakelijke basisinfrastructuur in stand te houden?

3. Welke waarde wordt er gehecht aan cultuureducatie? En op welke wijze wordt er adequaat en effectief invulling gegeven aan cultuureducatie?

4. Hoe bewaakt de overheid de kwaliteit van cultuur?

5. Heeft cultuur een economische waarde voor ons land en willen we internationaal blijven mee tellen?

Voor de PvdA is het behoud van de zogenaamde culturele infrastructuur van groot belang. Er moet in de buurt bijvoorbeeld ruimte zijn om amateurkunst te beoefenen, bijvoorbeeld bij een muziekschool of in ateliers. Maar ook moeten er opleidingen blijven voor getalenteerde kunstenaars die van hun hobby hun werk willen maken. Op de lagere en de middelbare school zien we voor cultuur ook een belangrijke rol weggelegd. Om kinderen creatief bezig te laten zijn, maar ook om ze kritisch te leren denken. Daarnaast willen we natuurlijk dat cultuur toegankelijk blijft, ook voor mensen met een smalle beurs.

De overheid doet een stapje terug, maar er is nog altijd een hoop mogelijk in de vorm van nieuwe (particuliere) initiatieven. Er zijn voorbeelden van samenwerkingsverbanden van instellingen, gemeenten, provincie, de overheid en de markt die elkaar vinden om de cultuur te versterken. De overheid kan hierbij een verbindende rol spelen. Op die manier verzeker je dat de cultuur in Nederland sterk blijft. Ik zou graag zien dat succesvolle samenwerkingen aandacht krijgen en beloond worden, zodat zij als voorbeelden kunnen dienen. Ik hoop van harte dat de minister hiermee aan de slag gaat.