Hoorzitting over weerbaarheid politie

Hoorzitting over weerbaarheid politie

Door Attje Kuiken op 28 juni 2011 Delen  

Het is buitengewoon zorgwekkend
dat
ongeveer een kwart van de politieagenten verminderd inzetbaar blijkt te zijn

door stress, burn-out en depressieklachten. Het is goed dat minister Opstelten
inmiddels
een
actieplan heeft gepresenteerd
om de weerbaarheid van agenten te versterken.
Onduidelijk is nog hoeveel geld de minister gaat uittrekken om dit actieplan te
realiseren. Deze kosten mogen wat ons betreft in ieder geval niet worden
uitgeruild met het salaris voor agenten. De Tweede Kamer overlegt hier na de
zomer over met de minister. In de aanloop organiseert de PvdA een hoorzitting
over de weerbaarheid van politiemensen.

De uitval van mankracht door deze specifieke oorzaken kost de politie
honderden miljoenen euro’s per jaar en tast de slagkracht van het korps aan.

De PvdA vindt dat de zorg van agenten net zo goed moet worden geregeld als de
zorg voor militairen en veteranen. Ook de preventie, zorg en nazorg voor agenten
moet wettelijk worden verankerd. Om ervoor te zorgen dat de weerbaarheid van
agenten nu echt goed wordt geregeld.