Discriminatie homo’s verboden

Discriminatie homo’s verboden

Door Anja Timmer op 9 juni 2009 Delen  

Ik ben bezorgd over een uitgelekt advies van de Raad van State waarmee het
voor christelijke scholen makkelijker wordt om homoseksuele docenten te
ontslaan. Uitgangspunt voor de PvdA is dat discriminatie vanwege het enkele feit
dat iemand homoseksueel is per definitie verboden moet zijn. Een homoseksuele
leraar of lerares mag niet worden afgewezen omdat hij of zij homoseksueel is,
een homoseksuele relatie heeft of samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht.
Van de de PvdA mag je homo ‘zijn’ en ‘doen’. Bescherming van homoseksuele
docenten staat voor ons voorop.

Het Nederlands Dagblad schreef vandaag dat de Raad van State in een nog
vertrouwelijk advies vaststelt dat op basis van Europese regels het bijzonder
onderwijs een grote vrijheid heeft om ‘beroepsvereisten’ te stellen. Dat mag
overigens niet tot discriminatie leiden, benadrukt de raad. Instellingen mogen
zich wel op de beroepsvereisten beroepen als zij voldoende kunnen worden herleid
tot de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de instelling.

Volgens mij gaat de discussie over twee grondrechten: het
non-discriminatiebeginsel en de vrijheid van godsdienst (inclusief de vrijheid
van onderwijs). Tussen deze grondrechten moet een goede balans bestaan.
Nederlandse wetgeving, evenals het advies van de Raad van State, stelt
onomstreden dat persoonskenmerken zoals homoseksualiteit niet als een criterium
mogen worden beschouwd op grond waarvan een school iemand kan weigeren als
werknemer.

De PvdA vindt dat dit betekent dat als een homoseksueel op een christelijke
school wil werken en daarvoor gekwalificeerd is, er geen reden is om hem te
weigeren. Zolang iemand kan meewerken aan het verwezenlijken van de grondslag
van een school moet hij daar kunnen werken. Dat staat was ons betreft los van
zijn geaardheid.

Ik zie de reactie van kabinet op het advies graag tegemoet. De drie
regeringspartijen vroegen in december advies aan de raad omdat zij het er niet
over eens werden of de wet tegen de discriminatie van homo’s moet worden
aangepast.