Homo-acceptatie binnen conservatief religieuze kring en binnen het onderwijs gaat te traag

Homo-acceptatie binnen conservatief religieuze kring en binnen het onderwijs gaat te traag

Homo-acceptatie binnen conservatief religieuze kring en binnen het onderwijs gaat te traag
Foto Shutterstock / Aleksandar Stojkovic

Door Keklik Yücel op 22 januari 2015 Delen  

Vorige week verscheen er opnieuw een alarmerend rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waaruit blijkt dat maar liefst een op de tien LHBT-jongeren ooit gepoogd heeft een einde aan zijn leven te maken, tegenover een op de vijftig bij jongvolwassen heteroseksuelen. Eerder uitte ik al mijn zorgen, nadat onderzoek van het SCP aantoonde dat de homoseksuelen in conservatief religieuze kringen niet voldoende worden geaccepteerd. Deze rapporten tonen eens te meer aan dat er veel meer aandacht moet komen voor acceptatie en begrip van en voor LHBT’ers. Meer aandacht voor hoe er met seksuele diversiteit wordt omgegaan binnen het onderwijs.

Op mijn verzoek vandaag in de Tweede Kamer komt er een hoorzitting over LHBT-emancipatie in conservatief religieuze kring, waar Kamerleden zullen worden geïnformeerd door verschillende deskundigen op dit onderwerp. Educatie over seksuele diversiteit binnen het onderwijs krijgt hier speciale aandacht.

Iedere jongere, hetero of homo, moet zich kunnen ontwikkelen in een klimaat van vrijheid en gelijkwaardigheid. We mogen ons er niet bij neerleggen dat je diepste zijn, je geaardheid door onbegrip of non-acceptatie zo veel jongeren tot diepe wanhoop drijft. Tijdens de rondetafelgesprekken willen we achterhalen hoe en in welke mate de educatie over seksuele diversiteit in de praktijk vorm krijgt en vooral hoe we het kunnen versterken.

Iedereen heeft het recht om zichzelf te kunnen zijn en te ontwikkelen. Intolerantie moet actief worden bestreden en op deze manier hoopt de PvdA de acceptatie van LHBT’ers te kunnen stimuleren.