Hogere lonen. Nu het beter gaat moet iedereen profiteren

Hogere lonen. Nu het beter gaat moet iedereen profiteren

Foto Shutterstock / blvdone

Door Henk Nijboer op 26 mei 2016 Delen  

Het gaat weer beter met Nederland. Eenvoudig was dat niet, maar na jaren van noodzakelijke maar soms lastige maatregelen zien we resultaat. Daar moet iedereen van kunnen profiteren. Daarom pleit de PvdA voor hogere lonen.

De economie groeit en is weer groter dan voor de crisis. Ook vinden steeds meer mensen een baan. Begin dit jaar bereikten we voor het eerst in de geschiedenis de mijlpaal van tien miljoen banen. Tegelijkertijd zien we de werkloosheid afnemen. De koopkrachtdalingen uit het verleden zijn mede door de fiscale maatregelen gericht op lagere en middeninkomens omgeslagen in stijgingen. Ook groeien de investeringen, worden er weer meer huizen verkocht en stijgt het consumentenvertrouwen.

De weg uit de crisis hebben we samen ingeslagen. Van veel mensen is een bijdrage gevraagd. Dat was niet altijd eenvoudig, want de gevolgen van de crisis werden door iedereen gevoeld. Bedrijfswinsten lopen steeds verder op, eigen aandelen worden ingekocht, steeds hogere dividenden worden uitgekeerd. Maar nu het weer beter gaat met Nederland, moet iedereen daarvan kunnen profiteren. Daarom pleit de PvdA al langer voor hogere lonen.

Mede dankzij de inzet van de PvdA zijn de salarissen in de publieke sector van onder andere onderwijzers, militairen en zorgmedewerkers al gestegen. Terecht. Maar de PvdA wil dat alle werknemers profiteren. Dat is nodig, want de lonen van werknemers blijven fors achter bij de winsten van bedrijven. Samen hebben we de crisis het hoofd geboden, nu is het tijd om ook samen de vruchten te plukken.

De PvdA Tweede Kamerfractie wil dat het kabinet in gesprek gaat met werkgevers en werknemers om loongroei te realiseren. Niet alleen in slechte tijden, ook in goede tijden moeten met hen afspraken worden gemaakt. Hogere lonen versterken ook het economisch herstel. En voor ouderen die hun inkomen bedreigt zien komend jaar, heeft de PvdA van het kabinet gevraagd hen te compenseren. Net als vorig jaar toen we nog 900 miljoen euro voor ouderen en uitkeringsgerechtigden uittrokken.

Ook loopt de PvdA voorop bij de aanpak van (internationale) belastingontwijking. Want het is niet uit te leggen dat gewone mensen en kleine bedrijven netjes bijdragen aan onze publieke voorzieningen als zorg, onderwijs en sociale zekerheid, terwijl grote bedrijven wel profiteren, maar een bijdrage hieraan ontwijken. Ook pakken we in Nederland de bonussen aan, met de strengste bonuswetgeving in Europa, en trekken we de verschillen tussen de top en de werkvloer recht, met de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De afgelopen jaren namen we moeilijke maatregelen en was er groot onderhoud aan onze verzorgingsstaat. Deze verzorgingsstaat is nu weer toekomstbestendig. En er is weer ruimte voor investeringen in een duurzame economische toekomst en onderwijs. Zo werkt de PvdA aan een eerlijke verdeling van de economische groei, en maken we vooruitgang mogelijk voor iedereen.

Meer weten over wat we bereikt hebben? Bekijk onze resultaten >