Het zijn de kleine dingen die het doen

Het zijn de kleine dingen die het doen

Door Otwin van Dijk op 22 februari 2013 Delen  

Dinsdag was ik bij ’t Derkshoes in Westerbork. De dag ervoor stond er een groot en lovend artikel in het Algemeen Dagblad over deze kleinschalige zorgorganisatie in de gemeente Midden-Drenthe. Al jaren scoort ’t Derkshoes flink hoger dan andere zorginstellingen wat betreft cliĆ«nt- en medewerkerstevredenheid. Alle reden dus voor een bezoek in het kader van onze zorgtour.

Ik word gastvrij ontvangen door directeur Geert Tent, zorgmedewerkster Tineke Westerkamp en Thea Hut van stichting Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Westerbork. We praten niet in een vergaderkamertje, maar gewoon in de huiskamer tussen de bewoners van ’t Derkshoes. Ik stel gelijk maar de vraag wat nu het geheim is van de hoge cliënt- en medewerkerstevredenheidscore. Het blijft even stil. Dan zegt Geert Tent bescheiden: “Het zijn de kleine dingen die het doen.” In ’t Derkshoes mag en kan veel. Naast zorg is er veel aandacht voor welzijn. “De cliëntenraad heeft ook meer zeggenschap hoe het gaat dan de directeur.”, vervolgt hij lachend.

De lijnen zijn kort. Er wordt intensief samengewerkt tussen ’t Derkshoes, het welzijnswerk, de huisarts, mantelzorgers en lokale bedrijven die er klussen doen. “Dat past bij onze Drenthse traditie van noaberschap.”, legt Tineke Westerkamp uit. Het feit dat ook de welzijnsorganisatie aan tafel zit maakt duidelijk hoe welzijn en zorg aan elkaar verbonden worden. Thea Hut legt uit: “We werken nauw samen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Onze ouderenadviseurs kennen de mensen. We kunnen daardoor veel preventiever werken.”

Meegaan met een fusiegolf tussen zorginstellingen? “Geen denken aan!”, zegt Geert Tent duidelijk. “We komen onze cliënten en medewerkers nu gewoon tegen. Daardoor blijven de lijnen kort.” Wat betreft personeelsbeleid heeft ’t Derkshoes een heldere visie. “Ons aannamebeleid is streng hoor. Maar we gaan dan ook echt uit van vakmanschap. Bij ons geldt vergaande regelvrijheid. We denken niet voor onze medewerkers. Dat kunnen ze heel goed zelf.”, vertelt Tineke Westerkamp.

Bij het afscheid nemen krijg ik nog een duidelijke boodschap mee van Geert Tent: “Je zorgt er wel voor dat de dagbesteding blijft bestaan hè. Welzijn is belangrijk voor mensen.” Daar ben ik het roerend mee eens. ’t Derkshoes laat zien hoe zorg hoort te zijn: persoonlijk, kleinschalig en niet te ingewikkeld. Ik snap de mooie cliënt- en medewerkerstevredenheidscores wel.

Delen: