Het sociaal akkoord staat als een huis

Het sociaal akkoord staat als een huis

Door Diederik Samsom op 29 juni 2014 Delen  

Zaterdag gaf Hans de Boer, de opvolger van Bernard Wientjes als voorman van werkgeversorganiatie VNO, in een reeks kranteninterviews z’n visitekaartje af. Wat mij betreft maakte hij daarbij een valse start. Het had er namelijk alle schijn van dat-ie zich onder het sociaal akkoord wilde uitwurmen. Uiteindelijk bleek dat toch niet de bedoeling: ‘Het sociaal akkoord staat als een huis’, aldus De Boer later op de dag. En zo is het.

Het kabinet heeft in het sociaal akkoord een aantal voor zowel werknemers als werkgevers belangrijke afspraken gemaakt, mèt hun vertegenwoordigers: vakbonden, MKB Nederland en VNO. Zo wordt het ontslagrecht eerlijker en ontvangt straks niet alleen de goedbetaalde manager een vergoeding (zoals nu vaak), maar ook de bouwvakker en schoonmaker bijvoorbeeld. Het sociaal akkoord pakt voor het eerst de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt aan en bindt de strijd aan met uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing bij de inzet van buitenlandse werknemers. En in het sociaal akkoord beloofden werkgevers en overheid de komende jaren meer dan 125.000 extra banen te scheppen voor mensen met een beperking.

De PvdA is trots op het sociaal akkoord. Op de inhoud ervan en op het feit dat dit kabinet voor het eerst in heel veel jaar sociale partners actief en met succes heeft betrokken bij belangrijke hervormingen op de arbeidsmarkt.

Het is nu aan partijen om van die hervormingen werk te maken. Het kabinet doet daarbij z’n deel: zo is de Wet Werk en Zekerheid onlangs al aangenomen, stemt na de Tweede Kamer volgende week ook de Eerste Kamer over de Participatiewet en stuurt PvdA-minister Lodewijk Asscher binnenkort de Wet Aanpak Schijnconstructies naar de Kamer.

De PvdA zal werk blijven maken van werk. Meer dan ooit. Van méér werk, van fatsoenlijk werk. In het zogenaamde ‘verantwoordingsdebat’ van afgelopen week heb ik onze werk-agenda voor de komende tijd ontvouwd.

Delen: