Het snoepje van de week

Het snoepje van de week

Door De Redactie op 3 november 2009 Delen  

‘Het ergerlijke van de discussie over de positie van de vaste president van
de Europese Raad is dat de kiezer er direct of indirect niets over te vertellen
heeft. Het debat lijkt daarmee niet alleen op de discussie die we in Nederland
over de gekozen burgemeester hebben gehad, maar is ook een nieuw element in het
democratisch tekort, dat het Verdrag van Lissabon nu juist zou moeten
bestrijden.’ Een opiniebijdrage van PvdA-lid André Rodenburg.

‘Nu hebben we een non-discussie waarbij uiteenlopende namen over tafel gaan,
van Blair tot Balkenende. Politici die weliswaar ervaring hebben maar nauwelijks
aangeven beschikbaar te zijn, laat staan dat zij vertellen waar zij als
president voor zouden staan. Is het afbreukrisico werkelijk zo groot dat zij
zich niet openlijk durven kandideren? In de Verenigde Staten functioneren de
senatoren Kerry en McCain toch ook hoewel zij de presidentsverkiezingen niet
gewonnen hebben?

Waarom wordt het debat over de rol van de president niet in het Europees
Parlement gevoerd? En als die discussie wel in het Europees Parlement gevoerd
wordt, sorry, maar waarom horen we daar dan niets van in onze media? Dan zouden
we aan de hand van argumenten een profiel kunnen opstellen en kiezen: is
partijpolitieke kleur of nationale achtergrond relevant? Willen we een
uitgesproken Europese regeringsleider of vooral een bekwame vergadervoorzitter?

Het eerste lijkt me een stap te ver, maar idealiter heeft de president van de
Raad iets van beide. Een regeringsleider zet een gezamenlijke koers uit en biedt
het Witte Huis of het Kremlin een adres waar ze naartoe kunnen bellen als ze
Europa aan de lijn willen hebben. Een vergadervoorzitter kan als bemiddelaar
vooral achter de schermen belangentegenstellingen  binnen Europa overbruggen,
niet alleen tussen nieuwe en oude lidstaten maar ook tussen bijvoorbeeld
consumenten en producenten, tussen economie en ecologie, of tussen mensen met en
zonder betaald werk.

Dat de discussie nu weer een kwestie van achterkamertjes lijkt te zijn, is
een gemiste kans voor democratisch Europa. Het gaat ten slotte niet om de vraag
of de Zeeuwse boterbabbelaar kans maakt om door de Europese Unie te worden
uitgeroepen tot snoepje van de week.’

Delen: