Herovering van de platformeconomie

Herovering van de platformeconomie

Met één klik kan je tegenwoordig eten thuis laten bezorgen, het huis laten schoonmaken of vervoer regelen. Apps maken ons leven makkelijker. Digitale platforms zorgen voor meer gemak, meer banen en meer innovatie.

Dat is mooi, maar het is helaas niet het hele verhaal. De fietser van Deliveroo die ons eten komt bezorgen, is niet verzekerd als hem onderweg iets overkomt, de schoonmaker van Helpling bouwt geen pensioen op, en chauffeurs van Uber krijgen onvoldoende rust om veilig te kunnen rijden. Heel veel platformwerkers hebben geen bescherming tegen pech, zoals ziekte of arbeidsongeschiktheid, hebben onvoldoende inkomen en beschikken niet over de onderhandelingspositie om bescherming af te dwingen. Platformwerkers zitten dus in een hele kwetsbare positie.

Dat leidt niet alleen tot grote onzekerheid voor platformwerkers zelf maar ondermijnt ook de onderhandelingspositie van andere werknemers en de concurrentiepositie van fatsoenlijke werkgevers die wel goede bescherming voor haar werknemers bieden. Op deze manier zet de platformeconomie ons hele stelsel van sociale zekerheden onder druk.

Ik wil dat alle werkenden zeker kunnen zijn van fatsoenlijk werk tegen een eerlijk loon.

Daarom willen we  de platformeconomie heroveren. Als platformwerker wil je vaste grond onder de voeten. Een baan waar je vooruit kunt kijken. Ik wil dat alle werkenden zeker kunnen zijn van fatsoenlijk werk tegen een eerlijk loon. De platformeconomie moet voor ons werken, in plaats van andersom. Daarom kom ik met oplossingen die nodig zijn om platformwerkers meer zekerheid te bieden. 

  • Platformwerkers moeten zeker kunnen zijn van een eerlijk loon, een goed pensioen en bescherming bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
  • Keer bewijslast om, een platform is per definitie een werkgever, tenzij het platformbedrijf aantoont dat het platform slechts als bemiddelaar werkt.
  • Pas de wetgeving over arbeidsomstandigheden en arbeidstijden ook toe op zzp’ers. Waar mogelijk wordt deze wetgeving direct geïntegreerd in het algoritme dat platformwerkers werk toewijst.
  • Geef zzp’ers, waaronder platformwerkers, de mogelijkheid om collectief te kunnen onderhandelen over tarieven door aanpassing van de mededingingswet.
  • De overheid dient het meenemen van de eigen data van platformwerkers te verbeteren en dient op te treden tegen platforms die dit verhinderen.
  • Verplicht inspraak en/of instemming van platformwerkers bij wijziging van de werking van algoritmes die werk toewijzen.
  • Strenge en actieve handhaving van de wet- en regelgeving die zelfstandigen en werknemers bescherming bieden.

Met deze voorstellen kunnen we ervoor zorgen dat platformwerkers weer zeker kunnen zijn van fatsoenlijk werk, tegen een eerlijk loon. Laten we de innovatie, het gemak en de nieuwe banen omarmen en tegelijkertijd er voor zorgen dat we de welvaart eerlijk delen en mensen bescherming bieden. De markt gaat daar niet zelf voor zorgen. Dus aan ons de taak om de platformeconomie te heroveren.

Lees hier de volledige initiatiefnota  ‘Herovering van de platformeconomie’.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid