Hernieuwde kennismaking met VN

Hernieuwde kennismaking met VN

Door Marit Maij op 26 oktober 2012 Delen  

Tijdens het herfstreces bracht ik met een gemengde politieke en maatschappelijke delegatie een werkbezoek aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het was voor mij een hernieuwde kennismaking met bekende VN-instellingen in mijn nieuwe functie als lid van de Tweede Kamer.

We spraken met VN-medewerkers, die in de brandhaarden van de wereld, waaronder Syrië, de Sahel en het Grote-Meren-gebied politieke oplossingen proberen de vinden, vredesoperaties leiden en de nood van de burgers die onder de conflicten zuchten trachten te verzachten. Ook ontmoetten we enkele hooggeplaatste Nederlanders in de VN-instellingen, onder wie UNICEF-onderdirecteur Joke Brandt.

De Nederlandse missie bij de VN heeft duidelijk goede contacten. Zo hadden zij voor ons een ontmoeting geregeld met de rechterhand van Ban-Ki Moon, Bob Orr. Orr is de strateeg in het secretariaat van de VN en denkt na over de nieuwe partnerschappen die de VN moet aangaan, buiten de reguliere contacten tussen staten. Onze delegatie was voor hem een sprekend voorbeeld van de gemengde groep van vertegenwoordigers van landen, organisaties en bedrijfsleven, die voor de toekomstige uitdagingen in de wereld de handen ineen moeten slaan.

De delegatie bestond uit drie leden van de Tweede Kamer -naast mij Tamara Venrooy van de VVD en Raymond de Roon van de PVV- twee leden van de Eerste Kamer -Nico Schrijver van de PvdA en Ankie Broekers-Krol van de VVD- de vrouwenvertegenwoordiger Anke Vervoord, de jongerenvertegenwoordiger Kirty Matabadal en een vertegenwoordiger van de VNO-NCW Jeroen Lammers en van de CNV Maurice Limmen.

Uit het werkbezoek heb ik drie dingen gehaald die in de komende periode onderdeel zullen zijn van mijn aandachtspunten als woordvoerder ontwikkelingssamenwerking.

Ten eerste de aandacht, die de omgeving van fragiele staten nodig heeft. Terecht staan fragiele staten hoog op de politieke agenda, maar de omgeving van deze staten mag niet vergeten worden. De destabiliserende effecten van burgeroorlogen en ontwrichte samenlevingen als die van Syrië en bijvoorbeeld Libië op de omgeving kan desastreus zijn, zoals we nu in de Sahel zien.

Ten tweede de vrouwenrechten in de wereld. Vrouwenrechten staan onder druk. Dat werd onze delegatie nog eens bevestigd door de nieuwe VN-organisatie UN-WOMEN. Er is een ongezonde coalitie tussen allerhande conservatieve groepen en orthodox religieuze groeperingen in de wereld, die de klok terug willen draaien. Deze beweging moet met kracht worden bestreden.

Ten derde de nieuwe agenda voor ontwikkeling. We spraken met de chief of staff van het High Level Panel, dat de discussie over de opvolging van de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDGs) voorbereidt. Wereldwijde ontwikkelingsdoelstellingen zullen anders geformuleerd moeten gaan worden. Het goede behouden, zoals bestrijding van armoede van de meest achtergestelde groepen in de wereld. En tegelijkertijd deze combineren met de uitdagingen van de toekomst, die ons allemaal treffen: sociale en ecologische duurzaamheid, voedselzekerheid en toegang tot wat in jargon mondiale publieke goederen zijn gaan heten.

De MDGs zijn gesteld voor 2015. Dat geeft ons nog een goede twee jaar om ook in Nederland gezamenlijk mee te denken aan die nieuwe agenda. Deze nieuwe agenda zal wat mij betreft in ieder geval aandacht besteden aan de omgeving van fragiele staten, vrouwenrechten en verbreding van de ontwikkelingsdoelen.

Delen: